Nuacht an Tuaiscirt: Deacrachtaí d'fheirmeoirí curaíochta & gráin

Nuacht an Tuaiscirt: Deacrachtaí d'fheirmeoirí curaíochta & gráin

Deacrachtaí d'fheirmeoirí curaíochta & gránach

D'fhéadfadh go mbeadh deacrachtaí móra ag feirmeoirí grán agus curaíochta an iarthuaiscirt, de réir tuairisce i nuachtán an Irish Farmers Journal.  

Deirtear sa tuairisc gur cinnte gur chuir na tuillte a tharla ar an dara lá fichead de mhí Lúnasa isteach go mór ar fheirmeoirí grán agus curaíochta ach gur thit cuid mhór fearthainne ó shin fosta, rud atá ag cruthú tuilleadh fadhbanna do na feirmeoirí seo.  

Níl aon seans ag feirmeoirí an barr a bhaint agus deirtear go bhfuil tuairim is 50% d'eorna an earraigh le baint ag feirmeoirí san iarthuaisceart go fóill.  

Thug feirmeoir amháin i nDún na nGall le fios go bhfuil ar a laghad seachtain d'aimsir mhaith thirim ag teastáil sula dtig leis a ghabháil a bhaint arís agus muna dtarlaíonn seo gur cinnte go mbeidh géarchéim eile sa chontae.

Ciste éigeandála molta ag Clr Ó Fearraigh

Ba cheart go mbeadh ciste éigeandála ar fáil in achan cheantar bardais le déileáil le tuilte nó a mhacasamhail, a dúirt an Comhairleoir Contae John Shéamuis Ó Fearraigh.  

Tá tuilte ag tarlú níos minicí le roinnt blianta, ach níl plean mar is ceart i bhfeidhm le déileáil le tuilte ag leibhéal áitiúil, a dúirt sé.  

Tá maoiniú a lorg ag Comhairle Contae Dhún na nGall ó Oifig na nOibreacha Poiblí maidir le scrios a rinne tuile i mbailte fearainn i nGaoth Dobhair ag tús an tsamhraidh.  

Rinneadh damáiste de bhóithre agus de dhroichid agus de go leor bóithre portaigh i dtuile i nGaoth Dobhair ar an 27ú Meitheamh, agus ní bheidh réiteach ar an scéal sin go mbeidh aibhneacha sa cheantar glanta, a dúirt an Comhairleoir Ó Fearraigh.

Garda Tarrthála Dhún na nGall

Bhí éileamh mór ar sheirbhís gardaí tarrthála ag tráigheanna i nDún na nGall an samhradh seo.  Tugadh tarrtháil ar 27 duine ón uisce i dtréimhse trí mhí idir Meitheamh agus Lúnasa i mbliana.  

Chuir na gardaí tarrthála comhar leighis ar fáil do 142 duine ag na tráigheanna le linn an tréimhse sin i rith an tsamhraidh.  

De réir tuairisce atá ullmhaithe ag Rannóg Comhshaoil Chomhairle Contae Dhún na nGall, cuireadh cosc ar 569 duine ag na tráigheanna ar a raibh gardaí cósta ar dualgas an samhradh seo.  

Ba mí Iúil an mhí a ba ghnóthaí, nuair a d'éirigh le gardaí tarrthála cosc a chur ar 436 timpiste ag tráigheann ag a bhfuil brat gorm sa chontae.

Oibreacha deisiúcháin droichid

Beidh obair chóirithe á dhéanamh ag Comhairle Contae Dhún na nGall ar dhroichead ar bhealach an N56 i mbaile na nGleanntach ar an mhí seo chugainn.  

Rinneadh measúnú ar an droichead le gairid, agus tugadh faoi deara go bhfuil gá lena láidriú.  

Cuirfear pionnaí iarainn isteach faoin droichead lena láidriú agus le linn don obair a bheith ar siúl ar an droichead, beidh lána amháin tráchta ar an droichead druidte le linn na hoibre.  

Mairfidh an obair atá le déanamh ar an droichead ar feadh trí nó ceithre lá,  agus níl dáta socraithe go fóill cén uair a mbeidh tús a chur leis an obair ar an mhí seo chugainn.

Caighdeán ard uisce i mBá an Chlocháin Léith

Léiríonn torthaí ar thástálacha uisce a rinneadh achan seachtain le tamall ar chaighdeán uisce i mbá an Chlocháin Léith, go bhfuil caighdeán ard uisce sa bhá.  

Léiríonn na tástálacha go bhfuil an leibhéal e-coli agus baictéir san uisce ansin iontach íseal ar fad.  

Dúirt an Comhairleoir Contae Marie Therese Ní Ghallachóir gur dea scéal é sin, cé in uaireanta gur cosúil nach mbíonn caighdeán an uisce sa bháighe ró ghlan.  

Tógadh samplaí uisce ón chéid agus ón linn snámha faoin aer sa bháighe, achan seachtain le tamall, agus monatóireacht a dhéanamh ar an chaighdeán uisce i mbáighe an Chlocháin Léith.  

Dúirt Stiúrthóir Rannóg Comhshaoil na Comhairle Contae, Michael McGarvey go leanfaidh an Chomhairle ag déanamh tástálacha ar an uisce ar an Chlochán Liath go deireadh na míosa seo.  

Dúirt sé fosta gur faoiseamh do phobal na háite go bhfuil an t-uisce glan anois, i ndiaidh imní a bheith ar dhaoine san am a chuaigh thart.

Oibreacha creimeadh cósta

Cuirfear tús leis an obair le dhul i ngleic le creimeadh cósta i bPort Uí Churráin i nGaoth Dobhair agus an obair ar chasán coise úr ar an Luinnigh i nGaoth Dobhair, nuair a thiocfaidh feabhas ar an aimsir.  

Dhearbhaigh innealtóir bóithre cheantar bardais na nGleanntach, Breandán Mac Pháidín go bhfuil súil ag an Chomhairle tús a chur leis an dá thogra seo go luath, agus go ndéanfar an obair nuair a thiocfaidh biseach ar an aimsir.  

Tá cosán coise le tógáil ó Phobalscoil Ghaoth Dobhair i dtreo na Carraige, agus tá obair chosanta le déanamh ag Port Uí Churráin, áit a bhfuil damáiste déanta le tamall ag creimeadh cósta.
 

Timpiste buis scoile

Tugadh ochtar páiste agus beirt dhuine fásta chuig Otharlann Leitir Ceanainn maidin inniu de bharr gortaithe a bhain daofa i dtaisme bóthar a tharla idir bus scoile agus veain cóngarach do Ráth Bhoth.  

Tharla an taisme i dtrátha 8.15 ar maidin ag An Charraig Mhór, ar an bhealach idir Baile Shuingean agus Leifear.  

Bhí 20 páiste scoile ar an bhus 53 suíochán ag an am, agus bhí siad ar an bhealach na scoile i Ráth Bhoth.  

Thug an Cigire, Garda Michael Harrison le fios nach bhfuil duine ar bith gortaithe go dona ach go raibh cóir leighis ag teastáil ar ochtar páiste agus ar an dá thiománaí.  

Tá píosa de bhealach an R265 ag an Charraig Mhór druidte ag na Gardaí faoi láthair mar pháirt den fhiosrúchán atá ar bun acu agus tá siad ag iarraidh ar dhuine ar bith a bhí ar an bhealach seo maidin inniu teagmháil a dhéanamh leo.
 

Fadhbanna alcóil

Tá fadhb mhór go fóill le mí-úsáid alcól i réigiún an iarthuaiscirt, de réir tuairisce atá eisithe ag tascfhórsa alcól agus drugaí réigiún an iarthuaiscirt d'Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.  

Tugann an tuairisc léargas cuimsitheach ar na fadhbanna atá le drugaí i réigiún an iarthuaiscirt chomh maith leis an obair a rinne an tascfhórsa le linn na bliana anuraidh, na tograí ar dearnadh maoiniú orthu agus an dul chun cinn a rinneadh le linn 2016 chun straitéis maidir le drugaí a chur i bhfeidhm.  

Sé cúrsaí alcól an druga is mó atá in úsáid go fóill.  Bhí fadhb alcól ag 70% do dhaoine a bhí faoi chúram na feidhmeannachta sa réigiún anuraidh, a deir an Córas Tuairiscithe Náisiúnta ar Chóireáil Drugaí, agus ba cannabis an dara druga a ba choitianta.

Géarchéim thralaithe Ospidéal Leitir Ceanainn

Tá 52 othar ar thralaithe in Otharlann an Iarthuaiscirt inniu agus iad ag fanacht ar leapacha san otharlann.

Ceathrar is fiche atá ar thralaithe in Otharlann Leitir Ceanainn agus ochtar is fiche in Otharlann Shligigh.

Táthar ag iarraidh ar an phobal inniu arís gan cuairt a thabhairt ar aonaid timpiste agus éigeandála otharlanna Leitir Ceanainn nó Shligigh muna bhfuil géarghá leis, mar go mbeidh moill fhada ar dhaoine sna haonaid seo inniu.

Cruinniú cúitimh d'fheirmeoirí Inis Eoghain

Beidh cruinniú éigeandála ag feirmeoirí anocht in Inis Eoghain le plé a dhéanamh ar na pacáistí cúitimh atá ar fáil anois d'fheirmeoirí a ndearna tuillte damáiste dá gcuid feirmeacha.  

D'fhógair an tAire Stáit Joe Mc Hugh na pacáistí cúitimh d'fheirmeoirí tráthnóna inné.  Tá go dtí'n 29ú de Mheán Fómhair ag na feirmeoirí iarratais a dhéanamh faoin scéim.  

Dúirt Cathaoirleach Bhrainse Dhún na nGall de Chumann na bhfeirmeoirí, Michael Chance, go bhfuil sé tábhachtach do na feirmeoirí uilig atá ag lorg cúitimh freastal ar an chruinniú anocht.

Gantannas chúntóirí teanga

Tá sé dochreidte nach bhfuil cúntóirí teanga fostaithe i mbunscoileanna Gaeltachta na tire cé go bhfuil na scoileanna foscailte le trí seachtainí, a deir an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh.  

Tá an scéim fíor thábhachtach   ní amháin dona daltaí ach do na cúntóirí teanga.  Deir an Teachta O Dochartaigh go bhfuil na cúntóirí gan post ó mhí Aibreán.  

Ba chóir an scéim a leathnú amach chuig scoileanna eile agus cur leis an tréimhse ama 26 seachtaine ata a caitheamh ag na cúntóirí teanga sna scoileanna.  

Tá súil ag an Teachta O Dochartaigh go bhfógróidh an tAire Stát Joe McHugh an scéim seo gan mhoill agus go bhfógróidh sé fosta go ndéanfar an scéim seo a leathnú.

500 teach le tógail ag Pat Doherty i mBÁC

Tá pleananna ag fear gnó as Dún na nGall 500 teach cónaithe a thógáil i mBaile Átha Cliath.  

Tá comhpháirtíocht idir an fear gnó Pat Doherty agus a chomhlacht Harcourt Developments i gcomhair le NAMA le tabhairt faoi thogra tithíochta in iar dheisceart Bhaile Átha Cliath.  

Rinne Nama agus Harcourt Developments iarratas pleanála le 500 teach cónaithe a thógáil ag Teach Sagard, Baile Átha Cliath.  

Rinneadh iarratas chuig an Bhord Pleanála le 459 teach cónaithe agus 67 árasán a thógáil ar an láthair.

Rinneadh an t-iarratas seo faoi chóras úr gur féidir iarratais áirithe a dhéanamh díreach chuig an Bhord Pleanála, le ham a shábháil.  Beidh cinneadh faoin iarratas seo faoi cheann 25 seachtainí.  

Ba comhlacht Harcourt Developments a thóg ionad an Titanic i mBéal Feirste agus togra Park West i mBaile Átha Cliath.


 

Beo

Rogha Eilín

Rogha Eilín

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

An Ghealach Ghorm

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Tuairisc Spóirt.

Tuairisc Spóirt.

 
Bernie Boyle.

Bernie Boyle.

 
Pádraig Ó Dochartaigh.

Pádraig Ó Dochartaigh.

 
Brian Ó Broin.

Brian Ó Broin.

 
Micheál Ó Leidhin.

Micheál Ó Leidhin.

 
Nuacht.

Nuacht.

 
Liam Ó Rocháin,Tommy Jim Mac Gearailt,Fergal Ó Sé;An Ghaeltacht i gcluiche leathcheannais peile na h-Eireann

Liam Ó Rocháin,Tommy Jim Mac Gearailt,Fergal Ó Sé;An Ghaeltacht i gcluiche leathcheannais peile na h-Eireann

 
Caomhín Ó Flannúra;Mara Beo agus Oideachas.

Caomhín Ó Flannúra;Mara Beo agus Oideachas.

 
Lorcan Ó Cinnéide agus Con Ó Conaill;Seirbhís farrantóireachta idir Santander & Corcaigh

Lorcan Ó Cinnéide agus Con Ó Conaill;Seirbhís farrantóireachta idir Santander & Corcaigh

 
Jamie Ó Tuama;Gaelinn.

Jamie Ó Tuama;Gaelinn.

 
An Saol ó Dheas 19ú Eanair 2019

An Saol ó Dheas 19ú Eanair 2019

 
Colm Mac Fhionnlaoich, Oifigeach Caidrimh Poiblí Gaeltacht Bheo Fhanada.

Colm Mac Fhionnlaoich, Oifigeach Caidrimh Poiblí Gaeltacht Bheo Fhanada.

 
Róisín Ní Choistealla agus Ciara Ni Dhuibhir, Pobalscoil na Rosann, Seosamh Ó Ceallaigh agus Helena Mhic Laifeartaigh.

Róisín Ní Choistealla agus Ciara Ni Dhuibhir, Pobalscoil na Rosann, Seosamh Ó Ceallaigh agus Helena Mhic Laifeartaigh.

 
Tom Beag Mac Giolla Easpaig, bainisteoir Foireann F21 CLG Ghaoth Dobhair.

Tom Beag Mac Giolla Easpaig, bainisteoir Foireann F21 CLG Ghaoth Dobhair.

 
An Teachta Dála Pearse Doherty.

An Teachta Dála Pearse Doherty.

 
Barrscéalta, Clár iomlán, 19/01/2018.

Barrscéalta, Clár iomlán, 19/01/2018.

 
Séamus Mac Coitir, iar gharda, atá ina chónaí i mBearna.

Séamus Mac Coitir, iar gharda, atá ina chónaí i mBearna.

 
Scéalta Spóirt.

Scéalta Spóirt.

 
Caoimhe Nic Cába, Oifigeach Eolais le Pavee Point.

Caoimhe Nic Cába, Oifigeach Eolais le Pavee Point.

 
Máirín Ní Ghadhra agus An tOllamh Donncha Ó Conaill.

Máirín Ní Ghadhra agus An tOllamh Donncha Ó Conaill.

 
Brian Ó Ceallaigh, Ollamh i Scoil Gnó Ollscoil Chathair B.Á.C.

Brian Ó Ceallaigh, Ollamh i Scoil Gnó Ollscoil Chathair B.Á.C.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta Raidió na Gaeltachta.

 
Robert McMillan, Saor Iriseoir,

Robert McMillan, Saor Iriseoir,

 
Nuacht Náisiúnta, Idirnáisiúnta agus Gaeltachta.

Nuacht Náisiúnta, Idirnáisiúnta agus Gaeltachta.

 
Peadar Ó Riada; Bonn Óir Seán Ó Riada

Peadar Ó Riada; Bonn Óir Seán Ó Riada

 
Dr. Seán Ó Ceallaigh; DNA

Dr. Seán Ó Ceallaigh; DNA

 
An Saol ó Dheas 18ú Eanair 2018

An Saol ó Dheas 18ú Eanair 2018

 
Máire Mhic Comhaill.

Máire Mhic Comhaill.

 
An Leas Cheann Comhairle TD. Pat the Cope.

An Leas Cheann Comhairle TD. Pat the Cope.

 
Hughie Mac Giolla Easpaig.

Hughie Mac Giolla Easpaig.

 
Síle Uí Ghallachóir.

Síle Uí Ghallachóir.

 
John Ó Gallachóir.

John Ó Gallachóir.

 
An Cllr Séamus Ó Domhnaill.

An Cllr Séamus Ó Domhnaill.

 
Barrscéalta Déardaoin 18-01-2018

Barrscéalta Déardaoin 18-01-2018

 
Breandán Breathnach, ó Fhéile Cheoil an Gheimhridh, Féile Cois Sionainne.

Breandán Breathnach, ó Fhéile Cheoil an Gheimhridh, Féile Cois Sionainne.

 
An Dr. Anne Gillan.

An Dr. Anne Gillan.

 
Seosamh Ó Laoi, ball de bhord nua Údarás na Gaeltachta.

Seosamh Ó Laoi, ball de bhord nua Údarás na Gaeltachta.

 
Micheál Ó Dunaird, Cill Chiaráin.

Micheál Ó Dunaird, Cill Chiaráin.

 
Áine Ní Bhreisleáin, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Doirí Beaga.

Áine Ní Bhreisleáin, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Doirí Beaga.

 
Roibeárd Ó hEartáin, Oifigeach Gaeilge Comhairle Condae Chiarraí.

Roibeárd Ó hEartáin, Oifigeach Gaeilge Comhairle Condae Chiarraí.

 
An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.

An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.

 
Mícheál Ó Conchúir, Coiste na Reigiún, An Bhruiséil.

Mícheál Ó Conchúir, Coiste na Reigiún, An Bhruiséil.

 
Déaglán de Breádúin, iriseoir.

Déaglán de Breádúin, iriseoir.

 
Lisa Nic an Bhreithimh, Feachtas ar Son Airsghairm an Ochtú Leasú.

Lisa Nic an Bhreithimh, Feachtas ar Son Airsghairm an Ochtú Leasú.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na Nuachtán.

Príomhscéalta na Nuachtán.

 
Príomhscéalta an Tuaiscirt.

Príomhscéalta an Tuaiscirt.

 
Príomhscéalta an Deiscirt.

Príomhscéalta an Deiscirt.

 
Príomhscéalta an Iarthair.

Príomhscéalta an Iarthair.

 
Príomhscéalta  Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Dáithí Mac Cárthaigh ar AA

Dáithí Mac Cárthaigh ar AA

 
Load More...
Cormac ag a Cúig

Cormac ag a Cúig

An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Adhmhaidin

Adhmhaidin

Nuacht a hAon

Nuacht a hAon

Barrscéalta

Barrscéalta

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Iris Aniar

Iris Aniar

Bláthnaid libh

Bláthnaid libh

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

An Cheárta

An Cheárta

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís