Cormac ag a Cúig

17.00 - 18:00 Luan - Aoine / Mon - Fri

Podchraoltaí

Dé Máirt 22 Aibreán

Briseadh as post David Moyes

Déanann an léachtóir gnó Ciarán Mac an Bháird anailís ar an scéal ó thaobh cúsaí gnó agus margaíochta de....

Plé faoi cheisteanna ag éirí as Comhdháileacha na Múinteoirí

Ar chóir go mbeadh Mata Onórach riachtannach do bhunmhúiteoirí? Conas is cóir déiláil le reiligiún sa seomra ranga. Plé le Alan Titley, Cian Molloy, Deirdre O'Connor (INTO) agus an Dr Máire Ní Ríordáin ó Ollscoil na Gaillimhe

Scéalta ón Tuaisceart le Ciarán Dunbar

Dúnmharú Tommy Crossan, Cláracha fógraí Gaeilge crochta ag Páirtí Aontachtach N121, Frustrachas na nGael leis na meáin Bhéarla á léiriú

Comhdháileacha na Múinteoirí

Tuairisc le Mícheál Ó Leidhin faoi óráidí an Aire Oideachais ag comhdhálacha an ASTI agus an INTO.

Dé Céadaoin 16 Aibreán

Mír na Meán

Mír na Meán agus scéalta an lae ag Uinsíonn Mac Dúbhghaill.

Comhartha Críostaíochta san Ionad Oibre

Scéal Chomhartha Críostaíochta san Ionad Oibre ag Toirréasa Ferris (Sinn Féin) agus Seanadóir Ronan Mullin.

Mná sa Pholaitíocht

Mná sa Pholaitíocht - easpa ban ann? Liadh Ní Riada (Sinn féin), Yvonne Ní Mhurchú (Fine Gael) agus Deirdre Donnelly (Neamhspléach).

Cúrsaí Polaitiúla

Cursaí Polaitíochta an lae ag Déaglán de Bréadún. Muirir Uisce, Cúram saor an aisce do pháistí faoi sé mbliana d'aois.

Cormac ag a Cúig Céadaoin 16ú Aibreán

Láithreoir an Chláir Fachtna Ó Drisceoil. Cúrsaí Polaitiúla an lae, Mná sa Pholaitíocht, Comharthaí Críostaíochta san Ionad Oibre, Mír na Meán agus Spórt.

Dé Máirt 15 Aibreán

An tAontas Baincéireachta

Vótáil Parlaimint na hEorpa inniu ar son dlíthe nua chun déileáil le bancanna atá i dtrioblóid. Agallamh faoin ábhar seo leis an bhFeisire Seán Kelly.

Scéalta ón Tuaisceart

Cur síos ar na scéalta ón Tuaisceart a tharraing aird an iriseoir Ian Malcolm - An Toghchán Eorpach; Cosc ar phostaeirí le linn an Giro; agus ómós léirithe ag banna dhílseach do thacadóir óg GAA a bhasaigh i dtimpist.

Colún raidió na seachtaine

I gcolún na seachtaine seo tá Ian Ó Caoimh buartha faoi cad atá i ndán don oideachas triú leibhéal in Éirinn.

Nuachainteoirí na Gaeilge

Cur síos ó John Walsh, Léachtóir sa tSochtheangeolaíocht, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar thorthaí a thaighde faoi Nuachainteoirí na Gaeilge.

Eoin Ó Murchú ag plé polaitíocht an lae

Plé le hEoin Ó Murchú maidir le cúrsaí polaitíochta an lae - Muirear Uisce, Noonan fós ag lorg €2b. a shábhail, agus an tAontas Baincéireachta.

Déardaoin 10 Aibreán

Cad atá i ndán do Ghaelphort?

Cad ata i ndán do Ghaelphort? An scéal is déanaí ag Seán Ó Coinn, Leas Phríomhfheidhmeannach Foras na Gaeilge.

Na scéalta is mó ar shuíomhanna nuachta

Na scéalta is mó ar shuíomhanna nuachta Éireannacha le hEdel Ní Chnáimhsí.

iGaeilge ag cáineadh Sinn Féin

Scéal maidir le iGaeilge ag cáíneadh Sin Féin ag Concubhar Ó Liatháin ó Bhéal Feirste.

Cuairt an Uachtaráin ar an mBreatain

Cuairt Mhícheáil Uí hUiginn ar an mBreatain le Déaglán de Bréadún, Eagarthóir Polaitiúil.

Cás Bhanc na hÉireann

Cás Bhanc na hÉireann os comhaor an Choiste Aigeadais, REHAB agus PAC. An scéal seo ag Pearse Doherty ó Shinn Féin,

Cúsaí REHAB

Cúsaí REHAB agus an scéal is déanaí ag Máirín Ní Ghadhra ó Chasla.

Cormac ag a Cúig Déardaoin 10ú Aibreán

Clár an lae inniu le Mícheál Ó Leidhin. Cúrsaí Bhanc na hÉireann os comhair an choiste aigeadais, REHAD agus PAC, Cuairt an Uachtaráin, Cad atá i ndán do Ghaelport, iGaeilge ag cáineadh Sinn Féin, Scéalta is mó ar shuíomhanna nuachta Éireannacha agus spórt.

Dé Luain 7 Aibreán

Painéal an Luain - ag plé scéalta na seachtaine

Aindrias Ó Cathasaigh, iriseoir agus scríbhneoir; Alan Dukes, iar-cheannasaí FG; Frank Allen, comhairleoir don Bhanc Domhanda ag plé: Cuairt an Uachtaráin ar an mBreatain; Méadú ar thacaíocht do phósadh aon-ghnéis; An Coimisiún Fiosrúcháin faoi théipeáil glaochanna gutháin i stáisiúin Gardaí. Le clos chomh maith ag labhairt faoi chuairt an uachtaráin: Cathal Mac Coille, Séin Ó Muíneacháin agus Clár Ní Thaidhg.

Déardaoin 3 Aibreán

Scéalta is mó ar shuíomhanna nuachta ar-líne

Na scéalta is mó ar shuíomhanna nuachta Éireannacha ar-líne ag Edel Ní Cnáimhsí. Scéalta maidir le Comhairle Contae Sligigh, Toradh na méanscoileanna, Deireadh a chur le haois a chur ar an am chun éirí as an rannóg poiblí, Drugaí a chruthú sa bhaile srl.

Táillí Fánaíochta

Vóta i bParlaimint na hEorpa le cosc a chur ar tháillí fánaíochta laistigh san AE. CLG agus SKY. Deireadh a chur leis na táillí seo? Na scéalta seo ag Seán Kelly.

Na Toghcháin Áitiúla

Plé faoin athchóiriú ar Rialtas áitiúil agus faoi chúrsaí fostaíochta. Tá Séighin Ó Ceallaigh ó Shinn Féin i Luimneach, Yvonne Ní Mhurchú ó Fhine Gael i Lonfort, Naoise Ó Cearúil ó Fhianna Fáil i gCill Dara agus Fergus Carpenter ó Phairtí an Lucht Oibre i gCill Dara linn chun labhairt ar na pointí seo.

Cúrsaí Polaitíochta

Cúrsaí Polaitiúla ag Déaglán de Bréadún. Téipeanna na nGardaí agus Cás Bailey. PAC agus rehab. Polasaithe Árachas Sláinte Uilíoch agus an díospóireacht maidir leis seo.

Cormac ag a Cúig Déardaoin 3ú Aibreán

Clár an lae inniu ag Joe MacRaoghallaigh. Téipeanna na nGardaí, PAC Rehab, Árachas Sláinte Uilíoch, Na Toghcháin Áitiúla, Na scéalta is mó ar-líne agus spórt.

Dé Céadaoin 2 Aibreán

Mír na Meán

Mí na Meán an lae inniu le hÓdí Ní Chéilleachair. Meon eile maidir le cuid léitheoireachta a thaitníonn le daoine, féinphic gan smidiú chun airgead a bhailiú d'ailse, Fúm agus Fís le Conchubhar Ó Liatháin agus a ghradaim, contaicí maidir le 'Beo.ie', alt faoi fhoghlaim na Gaeilge ag Dermot Nally.

Conradh CLG agus Sky

Conradh Chumann Luthchleas Gael agus an Comhlacht Sky. Don chéad uair riamh i stair na craoltóireachta agus na blianta romhainn, ní bheidh an méid sin cluichí Gaelacha le feiceáil ar an teilifís mura bhfuil síntiús acu le Sky.

Colún na Seachtaine

Is ag spregadh chun gníomh atá Tomás Ó hAodha i gcolún na seachtaine seo. Ia dóigh le Tomás, 'nach briathra a dhearbhaíos ach gníomh' agus is fúinn féin atá ár gcearta teanga maidir leis an nGaeilge agus an Ghaeilge sa Ghaeltacht.

Straitéis Fiche Bliain na Gaeilge

Ard Rúnaí Chonradh na Gaeilge, Julian de Spáinn ag labhairt faoin gcéad chruinniú a bhí ag an gCoiste Comhairleach maidir le Straitéis Fiche Bliain na Gaeilge.

Scéalta Polaitiúla an lae

Scéal Alan Shatter agus na Gardaí agus na forbairtí is déanaí maidir leis seo, Éirí as Angela Kerins, Fógraíonn an Rialtas plean d'árachas sláinte uilíoch; scéalta le Cathal Mac Coille.

Cormac ag a Cúig Ceadaoin 2ú Aibreán

Scéalta polaitiúla an lae, Stráitéis Fiche Bliain na Gaeilge agus an chéad chruinniú den Choiste Chomhairleach faoi, Colún na Seachtaine, Conradh CLG agus Sky, Mír na meán agus spórt.

Dé Máirt 1 Aibreán

Scéalta ó na Sé Condae le Ciarán Dunbar

Círéibeacha an UDA i Latharna; Is scoileanna Caitliceacha iad an cúig scoil is fearr sa Tuaisceart; An Páirtí Polaitiúl nua NI21 ag tvuiteáil d’iarrthóirí toghcháin!

Cearta Craoltóireachta CLG

Uachtarán CLG Liam Ó Néill ag caint faoi shocruithe craoltóireachta nua CLG le Sky agus dreamanna eile.

Torthaí Tástalacha PISA

Léiríonn taighde idirnáisiúnta go bhfuil daltaí dara leibhéal na hÉireann measartha ag réiteach fadhbanna. Plé le Seosamh Mac Donncha thar ceann Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann agus An Dr. Máire Ní Ríordáin, léachtóir san Oideachais i Scoil an Oideachais ag Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh.

Thomas Byrne maidir le scannal na nGardaí

An Seanadóir Thomas Byrne ag caint le Cormac faoi na forbairtí is deireannaí i scéal théipeanna na nGardaí agus an fiosrúchán atá fógraithe ag an rialtas.

Dé Luain 31 Márta

Painéal an Luain

Dr Féilim Ó hAdhmhaill, UCC Padraic Ó Neachtain, Craoltóir Niamh Ní Shúilleabháin, Saor-iriseoir Aodhán Mac Pháidín, Comhairleoir ar Pholasaí Comhshaoil Scéalta: - Géarchéim Rialtais sa Roinn Dlí is Cirt - Tuarascáil Idir-Rialtais faoi Athrú Aeráide - Ard-Mhéara tofa ar BhÁC : Toradh ar vóta ó CoCo Fhine Gall

Déardaoin 27 Márta

Cén fáth nach dtógann tuismitheoirí sna Gaeltachtaí a gcuid páistí le Gaeilge?

Cén fáth nach dtógann roinnt de lucht na Gaeltachta a bpáistí le Gaeilge? Cúsieanna éagsúla ag an Dochtúir Conchúir Ó Giollagáin, Paula Nic Cionnaith agus Orlaith Ruiséal.

Conspóid na nGardaí

Conspóid n anGardaí - taifeadáin a rinneadh ar an bhfón.

Cormac ag a Cúig Déardaoin 27ú Márta

Conspóidí na nGardaí, Cén fáth nach dtógann roinnt de mhuintir na Gaeltachta a bpáistí le Gaeilge anois? Scéalta is mó ar an idirlíon agus spórt.

Dé Céadaoin 26 Márta

Iriseoireacht na Gaeilge

Iriseoireacht na Gaeilge agus scéalta eagarthóireachta.

Stailc an A.S.T.I.

Vótáil 90% i bhfábhar stailce ón ASTI agus an scéal taobh thiar de seo.

Cúsaí Polaitiúla

Scéal faoi Alan Shatter agus an conspóid a bhaineann leis.

Cormac ag a Cúig Céadaoin 26ú Márta

Cúrsaí Polaitiúla, Stailc an ASTI, Iriseoireacht na Gaeilge, scéalta is mó an lae,

Dé Máirt 25 Márta

Colún raidió na seachtaine

An dearcadh atá ag duine óg ar fhoghlaim na Gaeilge, le hEimear Ní Dhroighneáin.

Scéalta ón Tuaisceart

Mír rialta: scéalta ó na Sé Chontae, leis an iriseoir Ciarán Dunbar.

Éirí as Coimisinéir na nGardaí

Plé maidir le héirí as Coimisinéir na nGardaí, leis na haíonna seo a leanas: Eoin Ó Murchú, tráchtaire polaitiúil; Liam Cahill, comhairleoir cumarsáide; Seán Ó Fearghaíl, Fianna Fáil; Dónal Ó Gallchóir, iar-Gharda agus iar-bhall de GRA; Aonghus Ó Snodaigh, Sinn Féin; maraon leis na sonraí is déanaí faoin scéal ag léiritheoir an chláir, Fachtna Ó Drisceoil. Labhrann Eoin faoi bhás an Teachta Dála, de chuid Fhine Gael, Nicky McFadden chomh maith ag deireadh na míre.

Déardaoin 20 Márta

How to Get this Podcast

  1. Download and Install Podcast Software You will have to download and install software to be able to subscribe to podcasts, and download the latest shows. There are a number of freely downloadable programmes that allow you to access podcasts. Some of the most popular applications are iTunes, Juice and Doppler, for a list of more options go to www.podcastingnews.com. RTÉ is not resposible for the content of external websites or applications.
  2. Subscribe to this Podcast Copy the URL from below or from the address bar of this page and then insert it into your podcast software, look for an ADD or SUBSCRIBE option and follow the instructions. URL: Your software will automatically inform you of any new editions to the podcast without the need to subscribe again. If you have iTunes installed you can use this One Click Subscription.
  3. Listen to your podcast

    The podcast will be downloaded in mp3 format or mp4 if it's video, once the download is fully complete you can simply listen to or watch the programme on your computer, or transfer the file to a portable device (mp3 player, iPod etc) and listen to it at your convenience.

Cormac ag a Cúig

Clár is deireanaí

Cormac ag a Cúig ar Twitter

Láithriú / Presenter: Cormac Ó hEadhra
Meitheal Lérithe / Production team: Fachtna Ó Drisceoil, Cearbhall Ó Síocháin

Sceideal Féach sceideal