Clare Duignan, Managing Director, RTÉ Radio

Clare DuignanFor some years now, RTÉ Radio has sourced programmes from the independent radio production sector. Now, with the passing into law of the Broadcasting Act 2009, such arrangements move to a more formal footing, and RTÉ has embraced the statutory requirement to commit a specified amount each year towards the commissioning of independently produced radio programmes.

Given this widening out of RTÉ Radio’s engagement with the independent radio production sector, now is an ideal moment to set out the context against which we will be seeking to commission independent radio programmes.

86% of the population, 3.2 million adults, listen to radio every weekday and this figure is on the rise, up from 83% in late 2008. These listeners don’t just briefly sample what is on offer. They are habitual listeners, tuning in on average for over four hours every weekday.

Thankfully, a lot of these people are listening to RTÉ Radio – in fact almost 1.4 million tune into RTÉ Radio every weekday. That is 46% of the listening population, a huge core audience for RTÉ Radio and a terrific endorsement of our offering to our listeners.

When you consider the output of RTÉ Radio 1 alongside that of 2fm, of lyric, of Raidio na Gaeltachta, RTÉ Choice, Pulse, Chill, Gold, Junior, 2XM and RTÉ Radio 1 Extra, the complexity, originality and diversity of what RTÉ Radio offers to Irish radio listeners becomes clear.

The introduction of a formalised commissioning system for independent radio productions opens up the RTÉ Radio schedules to the creativity, imagination and talent of the independent radio sector. I have no doubt that the programmes that independent producers will bring to the schedules will expand and enrich our offering to our listeners.

Clare Duignan
Managing Director,
RTÉ Radio

_________________

Tá samhlaíocht agus tallann aisteach cruthaitheach san earnáil raidió neamhspleách agus tá muid ag súil le bheith ag obair i bpáirt leis an earnáil seo ar mhaithe leis an lucht éisteachta.

Is é sprioc Raidió RTÉ cur leis an sciar éisteachta atá againn le soláthar fíor-bhunúil ar ár gcuid sceideal. Cláracha raidió a léiríonn saol na tíre agus na muintire atá uainn. Ba mhaith linn go mbeadh deis freisin ag léiritheoirí neamhspleácha ar roinnt de na duaiseanna agus gradaim atá bainte againn chomh maith – Prix Europa agus Prix Italia cuir i gcás.

Sna blianta amach romhainn cuirfear le léirithe neamspleácha le go mbeidís ina gcuid bhunúsach de sceidil raidió RTÉ. Ó lár an lae go buaiclucht éisteachta, le linn na seachtaine agus ag deireadh na seachtaine, beidh muid ag súil go gcuirfidís na cláracha is mó a mbeidh tóir orthu ar fáil ar Raidió RTÉ agus na cinn is mó a chothóidh caint agus díospóireacht i measc an phobail.

Clare Duignan
Stiúrthóir Bainistíochta,
Raidió RTÉ

RTÉ 2010
Terms & Conditions