Stiúrthóir an Ionchúiseamh Poiblí Claire Loftus - a hoifig ag cur go láidir in aghaidh foilsiú fianaise David Drumm

Fiosrúchán Bainc ag plé tuairimí an DPP faoi fhianaise Drumm

30 Iúil Bhuail coiste an Fhiosrúchán Baincéireachta i gcruinniú príobháideach chun tuairimí Stiúrthóir an Ionchúiseamh Poiblí faoi fhianaise David Drumm, iar-Phríomhfheidhmeannach Bhanc Angla-Éireannach agus ar cóir nó nár cóir an fhianaise a fhoilsiú a phlé.

Póilíní agus siúd a fuair an smionagar gar d'oileán Reunion na Fraince san Aigéan Indiach

Amhail's cinnte gur ó MH370 an smionagar a fuarthas

30 Iúil Fuarthas smionagar in aice le hoileán Reunion san Aigéan Indiach inné a ceaptar gur ón Boeing 777 a chuaigh ar iarraidh i mí Márta 2014. Bhí an eitleán Malaysia Airlines ag eitilt ó Kuala Lumpar go Beijing le 239 duine idir chriú agus paisinéirí ar bord.

Beirt phriosúnaí ar dhíon Chnoc na Seimre inné

Dhá fhiosrúchán faoi scliúchas i bpriosún Chnoc na Seimre

30 Iúil Tá Gardaí agus an tSeirbhís Priosúin araon i mbun fiosrúcháin éagsúla le fáil amach cad ba chúis le hagóid i bpriosún Chnoc na Seimre a sheol 11 priosúnaí chuig Ospideal Thamhlachta agus beirt eile ar dhíon an phriosúin aréir.

Saverio Bellante, 36 as an Iodáil

Marú Tom O'Gorman admhaithe ag fear as an Iodáil

30 Iúil D'admhaigh Saverio Bellante gur mharaigh sé Tom O'Gorman ina theach cónaithe ar Ascaill Achadh Feá, Caisleán an Chnoic, Baile Átha Cliath idir an 11ú agus an 12ú Eanáir 2014. Dúradh leis an ngiúiré go gcaithfí cinneadh a ghlacadh faoina mheabhairshláinte.

Fás 6.5% do gheilleagar na tíre sa chéad ráithe den bhliain

Fás 6.5% i ngeilleagar na tíre go Márta

30 Iúil I bhfigiúirí foilsithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh inniu, tháinig borradh 6.5% ar gheilleagar na tíre sa chéad ráithe den bhliain. Tháinig borradh níos láidre ar an ngeilleagar anuraidh ná mar a bhíothas ag súil leis. D'fhas Olltáirgíocht Intíre 5.2%.

Tógadh 11 priosúnaí chuig Ospidéal Thamhlachta i ndiaidh agóide i bPriosún Chnoc na Seimre

Priosúnaithe san Ospidéal Thamhlachta i ndiaidh agóide

29 Iúil Tá 11 priosúnaí ag fáil comhair leighis in Ospidéal Thamhlachta i ndiaidh gur gortaíodh iad le linn agóide i bPriosún Chnoc na Seimre inniu. Dhiúltaigh priosúnaithe filleadh ar a gcillíní inniu agus tá beirt acu fós ar dhíon an phriosúin.

Na hiar-Airí John Gormley agus Mary Harney ag tabhairt fianaise ag an bhFiosrúchán Baincéireachta inniu

Rinne rialtais botúin - admhaíonn iar-Thánaiste Harney

29 Iúil Thug an t-iar-Thánaiste Mary Harney fianaise don Fhiosrúchán Baincéireachta inniu. D'admhaigh sí gur rinne rialtais ina raibh sí ina ball, botúin agus go bhfuil aiféala uirthi dá bharr. Dúirt sí ná faca éinne an borradh i gcreidmheas a tharla ag teacht.

Giúiré i mbun machnaimh i gcás dúnmharú Marie Green. Tá Jimmy Devaney, 68 cúisithe ina dúnmharú i bhFeabhra 2011

Giúiré i mbun machnaimh i gcás Jimmy Devaney

29 Iúil Chuir an giúiré i dtriail iarbhall d'Ógláigh na hÉireann atá cúisithe i ndúnmharú mná i gCo. na hIarmhí ceithre bliana ó shin tús lena macnamh inniu. Tá Jimmy Devaney, 68 bliain d'aois, as Ascaill Shrúthán an Mhuilinn, Fearann na Manach, Baile Áth Luain,

Fiosrúchán Baincéireachta ag lorg soiléiriú ón DPP faoi cén gnéithe den fhianaise a d'fhéadfadh dochar a dhéanamh do chás dlí amach anseo.

Conspóid faoi fhianaise Drumm a fhoilsiú

29 Iúil Tá a míshástacht léirithe ag baill an Fhiosrúcháin Baincéireachta faoi theagmháil a rinne an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí leo le rabhadh a thabhairt faoi bhaol a bheadh i bhfoilsiú na fianaise ó David Drumm do chás coiliúil amach anseo.

Dara Ó Maoildhia leis an Aire Alex White agus an Dr Brian Motherway ar Inis Mór, Árainn inniu

Oileáin Árainn le bheith neodrach ó thaobh carbóin de

29 Iúil Thug an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha Alex White TD cuairt ar Inis Mór inniu chun breathnú ar an obair atá déanta ó thaobh tógraí fuinnimhe inathnuaite ar na hoileáin. Bhí an Dr. Brian Motherway, Príomhfheidhmeannach SEAI ina theannta