An tAonad Buamaí ag déileáil le goireas a fritheadh le linn cuardaigh Chiara Breen

Goireas curtha ó mhaith le linn cuardaigh

03 Meán Fómhair Tá 60 saighdiúir as Dún Mhic Aogáin i nDún Dealgan ag cabhrú le Gardaí sa chuardach ar Chiara Breen. Agus iad i mbun cuardaigh tráthnóna, tháinig na saighdiúirí ar ghaireas a cheapann siad go bhféadfadh ábhar pléascach a bheith ann.

Cás buachalla a mharaigh an tIRA i 1973 á fhiosrú

Cás buachalla a mharaigh an tIRA i 1973 á fhiosrú

02 Meán Fómhair Tá fuadach agus dúnmharú buachalla 15 bliain d'aois i mBéal Feirste i 1973 á fhiosrú sa Tuaisceart. Binse fiosraithe faoin drochíde a tugadh do pháistí i bhforais stáit atá i mbun an fhiosrúcháin.

An LÉ Samuel Beckett

LÉ Samuel Beckett le seoladh chun na Meánmhara

02 Meán Fómhair Tá cinneadh déanta ag an Rialtas go bhfanfaidh an tSeirbhís Chabhlaigh ar dualgas sa Mheánmhuir nuair a thiocfas deireadh le tréimhse na LÉ Niamh ansin ag deireadh na míosa seo. Is í an LÉ Samuel Beckett a ghlacfas a háit.

Fadbhanna teicniúla ag cur as do sheirbhís Eircom

Fadhbanna teicniúla ag cur as do sheirbhís Eircom

02 Meán Fómhair Deir Eircom go bhfuil fadhbanna teicniúla ag cur as do sheirbhís an chomhlachta ar fud na tíre ó mhaidin. Tá Eircom ag iarraidh ar chustaiméirí aon fhadhb atá acu a thabhairt le fios dóibh ar shuíomh idirlín an chomhlachta.

Michael Fingleton

'Aiféala ar Michael Fingleton faoi loiceadh na mbanc'

02 Meán Fómhair Ag fiosrúchán baincéireachta an Oireachtais, dúirt iar-bhainisteoir stiúrtha chumainn foirgníochta an Irish Nationwide Michael Fingleton go raibh aiféala air go mb'éigean do na cáiníocóirí íoc as loiceadh na mbanc.

Bimbo Paden

Fíneáil gearrtha as téip a chur ar bhéal othair

02 Meán Fómhair Tá fíneáil €2,000 gearrtha ag Bord Altranais agus Cnáimeachais na hÉireann ar altra a chuir téip máinliachta ar bhéal othair. Othar in Ospidéal Pobail Naomh Eoin i Sligeach a bhí i gceist.

'25,000 áit chónaithe bhreise do mhic léinn de dhíth'

'25,000 áit chónaithe bhreise do mhic léinn de dhíth'

02 Meán Fómhair Tá éileamh as cuimse ar lóistín do mhic léinn tríú leibhéal agus ag dul i méid atá sé, a deirtear i dtuarascáil nua ón Údarás um Ard-Oideachas. 25,000 áit chónaithe bhreise atá ag teastáil, a deirtear.

80 post nua i ndrioglann i nDroichead Átha, Co Lú

80 post nua i nDroichead Átha

02 Meán Fómhair Cuirfear 80 post nua ar fáil i ndrioglann nua atá le hoscailt i nDroichead Átha, Co Lú. Tá €20 milliún le hinfheistiú sa drioglann nua fuisce agus gin-bhiotáille a mbeidh grúdlann agus ionad cuairteoirí ann chomh maith.