Príosún 6 mhí gearrtha ar ógánach faoi scliúchais i Ráth Miontáin

Príosún 6 mhí gearrtha ar ógánach

05 Bealtaine Tá téarma príosúin sé mhí gearrtha ar ógánach 16 bliain d'aois as an bpáirt a ghlac sé sna scliúchais ag agóid in aghaidh táillí uisce nuair a sáinníodh an Tánaiste Joan Burton i ngluaisteán. Is é an chéad duine é ar gearradh príosún air faoin eachtra.

Sochraid Michael Barr

14 duine gafa ag sochraid ar an Srath Bán

05 Bealtaine Tá ceithre dhuine dhéag gafa ag na póilíní ag sochraid fir ar an Srath Bán, Co Thír Eoghain. Bhí na céadta i láthair ag sochraid Michael Barr, easaontóir poblachtach 35 bliain, a lámhachadh i dteach ósta i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo caite.

Fianaise faoi ghloine ag triail robála i nGaillimh

Fianaise faoi ghloine ag triail robála

05 Bealtaine I gCúirt Choiriúil Chuarda na Gaillimhe, dúradh nárbh ionann na samplaí de ghloine as siopa seodóra ar robáladh luach €1 milliún de sheoda as agus na smidiríní gloine a fuarthas ar éadaí an fhir atá ar a thriail maidir leis an robáil.

Cé Bhun Cranncha, Co Dhún na nGall

Imní faoi shoilse ar chéanna

05 Bealtaine Tá sé tugtha le fios ag Innealtóir Mara Chomhairle Contae Dhún na nGall go mbeidh na soilse ag Cé Theilinn ag feidhmiú arís faoi cheann seachtaine.

Píblíne gáis na Coiribe, Co Mhaigh Eo

Síneadh ama á lorg ag Shell

05 Bealtaine Tá iarratas déanta ag Shell E&P Ireland ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo síneadh ama a chur leis an gceadúnas atá acu le gás a thabhairt i dtír as Tobar na Coiribe in iarthuaisceart Mhaigh Eo.

Óganach gafa faoi ionsaí ar fhear i mBaile Átha Cliath

Óganach gafa faoi ionsaí ar fhear

05 Bealtaine Tá ógánach 16 bliain d'aois gafa ag na Gardaí i mBaile Átha Cliath maidir le drochionsaí a rinneadh ar fhear 21 bliain sa chathair go moch ar maidin Dé Luain.

Vótáil ar siúl i dtoghchán Chomhthionól Stormont

Vótáil ar siúl sa Tuaisceart

05 Bealtaine Tá muintir an Tuaiscirt ag vótáil inniu i dtoghchán Chomhthionól Stormont. D'oscail na hionaid vótála ag 7 a chlog ar maidin agus dúnfaidh siad ag 10 a chlog anocht.

Tá Gardaí ag fiosrú cúis bháis linbh i ndiaidh dá chorp bheith faighte in ionad athchúrsala i gCill Mhantáin

Corp linbh faighte i gCill Mhantáin

04 Bealtaine Tá Gardaí i gCill Mhantáin ag fiosrú tuairiscí gur fágadh corp naíonáin nua-bheirthe ag ionad athchúrsála agus bruscair sa gcontae.

Fiosrúchán ar bun faoi mhonatóireacht ar shagart ar cuireadh líomhaintí tromchúiseacha ina leith i 2002

Fiosrúchán faoi mhonatóireacht ar shagart

04 Bealtaine In iniúchadh de chuid an Bhoird Náisiúnta um Chumhdach Leanaí, tugadh le fios go raibh Ord an tSlánaitheora Beannaithe siléigeach maidir le monatóireacht a dhéanamh ar shagart a raibh líomhaintí tromhchúiseacha déanta faoi ag duine dá chuid gaolta i 2002.