An seachtar fear ar gearradh pianbhreith orthu

Pianbhreith ar sheachtar fear faoi bhuirgléireacht

01 Deireadh Fómhair Idir 12-20 bliain na téarmaí príosúnachta a gearradh ar sheachtar fear faoi bhriseadh isteach i dteach agus an bhagairt fhoiréigneach a rinne siad ar an teaghlach. Tharla an eachtra i gCo.Thiobraid Árann i Samhain 2013.

Ospidéal Mhuire Lourdes i nDroichead Átha

Baol ard d'othair in ospidéal Dhroichead Átha-HIQA

01 Deireadh Fómhair Léiríonn tuarascáil ón Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte, HIQA, an baol ard atá d'othair mar gheall ar fhadhbanna glaineachta in Ospidéal Mhuire Lourdes i nDroichead Átha, Co.Lú.Bhí galar na léigiúnach luaite ar cheann díobh seo.

Na hárasáin ar Ché Rogerson

Leath an chostais anois ar úinéirí na n-árasán

01 Deireadh Fómhair D'fhógair Údarás Forbartha Dugannaí Bhaile Átha Cliath go bhfuil sé sásta íoc as leath na hoibre athchóirithe ar ché Sir John Rogerson. Fágann sin áfach go bhfuil €2m le n-aimsiú ag úinéirí na n-árasán.

Frank Daly

NAMA ag séanadh líomhaintí Mick Wallace

01 Deireadh Fómhair Shéan NAMA go láidir líomhaintí ón Teachta Dála Neamhspleách, Mick Wallace sa Dáil faoi dhíol maoine a bhí faoina chúram ó thuaidh.Dúradh arís inniu nach ngabhfaidh NAMA os comhair Choiste airgeadais Chomhthionól Thuaisceart Éireann.

Aer Árann ag leanacht lena sheirbhís chuig oileáin Árann

Dréacht-chonradh faighte ag Aer Árann

01 Deireadh Fómhair Dúirt urlabhraí sinsearach ó Aer Árann go bhfuil dréacht-chonradh curtha os a gcomhair ag Roinn na Gaeltachta leis an tseirbhís aeir a chur ar fáil go hÁrainn as Aerfort Chonamara. Beidh sin i bhfeidhm go réiteofar an tairiscint don chonradh aeir.

Otharlann Leitir Ceanainn

Aire Sláinte in Ospidéal Leitir Ceanainn

01 Deireadh Fómhair Tabharfaidh an tAire Sláinte Leo Varadkar cuairt ar Ospidéal Leitir Ceanainn inniu. Osclóidh an tAire saotharlann scamhógach agus bialann nua na hotharlainne go hoifigiúil ar a 4 a'chlog tráthnóna.

Fine Gael ag lorg a dara iarrthóiri gCo.Dhún na nGall

Dara iarrthóir á lorg ag Fine Gael i nDún na nGall

01 Deireadh Fómhair Tá tuairimíocht láidir go bhfuil brú á chur ag Fine Gael ar an Chomhairleoir Condae Martin Harley as Bealach Féith  le bheith ina iarrthóir don pháirtí i gCo.Dhún na nGall san Olltoghchán. Roghnaíodh an tAire Stáit Gaeltachta Joe McHugh Dé Domhnaigh.

Stáisiún an Gharda Síochána i dTrá Lí

Beirt fhear gafa faoi ionsaí i dTrá Lí

01 Deireadh Fómhair Tá beirt fhear gafa ag na gardaí i dTra Lí maidir le hionsaí a meastar a rinneadh ar fhear ansin aréir. Fuarthas fear sna fichidí gan aithne gan urlabhra i ngairdín tosaigh tí i gceantar Choill an Chillín den bhaile.

Kenyon 'Kenny' Meyler a maraíodh san Astráil

17 bliain de théarma príosúnachta ar Éireannach san Astráil

01 Deireadh Fómhair Tá téarma príosúin 17 bliain ar a laghad le cur isteach ag fear as Éirinn san Astráil faoi Éireannach eile a shá is a mharú i gcathair Perth dhá bhliain go leith ó shin. Dúradh gur sháigh Vincent Martin Crowe Kenny Meyler i bhFeabhra 2013.

Gluaisteáin Volkswagen

Volkswagen in Éirinn ag athghlaoch 80,000 carr

01 Deireadh Fómhair D'fhógair Volkswagen in Éirinn go mbeidh sé ag athghlaoch 80,000 carr dá chuid sa bPoblacht i bhfianaise an scannail faoi thruailliú ina charranna díosail. Ach ní le Volkswagen amháin a luíonn an chonspóid seo.

Michael Sheahan ar gearradh 5 bliana príosúnachta air

5 bliana príosúnachta ar fhear a ghortaigh triúr go dona

01 Deireadh Fómhair Sa Chúirt Chuarda i Luimneach gearradh 5 bliana príosúin ar fhear 26 bliain d'aois a leag triúr pinsinéirí agus gluaisteán goidte á thiomáint aige. Tharla an eachtra anuraidh ar an bPairtín i gCo.an Chláir.

Oibrithe ar phá íseal ag fáil ardú

50,000 oibrí chun ardú pá a fháil

01 Deireadh Fómhair Tá suas le 50,000 oibrí ar fud na tíre - glantóirí ar chonradh agus oibrithe slándála - le hardú pá a fháil. Ardú 25 ceint san uair a gheobhaidh glantóirí agus ardú 74 ceint san uair a gheobhaidh oibrithe slándála.