Ardú mór ar chíos

Ardú ar chostas cíosa

23 Lúnasa Léiríonn tuarascáil atá foilsithe ag an suíomh idirlín maoine Daft.ie go bhfuil costas cíosa níos airde anois ná mar a bhí nuair a bhí an Tíogar Ceilteach i mbarr a réime.

Gunna agus drugaí faighte i mBÁC

Fo-mheaisínghunna agus drugaí faighte

23 Lúnasa Tá lasta mór drugaí agus fo-mheaisínghunna faighte ag Gardaí atá i mbun fiosraithe faoin mbruíon atá ar siúl idir buíonta eagraithe coirpeach san ardchathair.

2 mhilliún fostaithe - CSO

Os cionn 2 mhilliún duine fostaithe

23 Lúnasa Den chéad uair ó 2009, tá os cionn 2 mhilliún duine fostaithe in Éirinn, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón bPríomh-Oifig Staidrimh.

Laghdú ar líon na ngearán faoi chógaslanna

Laghdú 50% ar ghearáin faoi chógaslanna

23 Lúnasa Tá laghdú 50% tagtha ar líon na ngearán a rinneadh faoi chógaslanna anuraidh.  Léiríonn tuarascáil bhliantúil Chumann Cogaiseoirí na hÉireann gur 27 gearán a rinneadh anuraidh le hais beagnach a dhá oiread sin, 51 gearán, arú anuraidh.

Dé Máirt ar Nuacht TG4

Tráthnóna ar Nuacht TG4 @1900

23 Lúnasa Léiriodh imní mhór aréir ag cruinniú sa Spidéal faoin togra atá beartaithe ag Foras na Mara, lonad Tástála Mara agus Fuinneamh In-Athnuaite a lonnú amach ó chósta an bhaile sin.

Tráthnóna ar Nuacht TG4

Tráthnóna ar Nuacht TG4

22 Lúnasa Imní sa Spidéal faoin bhforbairt atá beartaithe ag Foras na Mara amach ón gcósta ansin. É sin agus tuilleadh ag Nuacht TG4 ag a 7 i.n

Pat Hickey atá os comhair na cúirte sa Bhrasaíl amárach

Hickey le teacht os comhair cúirte amárach

22 Lúnasa Tiocfaidh Pat Hickey os comhair cúirte i Rio sa Bhrasaíl amárach. Tá Pat Hickey éirithe as a chúram go sealadh mar Uachtarán ar an OCI anseo i bhfianaise líomhaintí bainteach le díol ticéid go mídhleathach thall ansin.

Coiste Fiosrúcháin an OCI:
(ó chlé) Robert Norwood,Ciarán Ó Catháin, agus Sarah Keane

Coiste bunaithe ag OCI faoi chonspóid na dticéad

22 Lúnasa Tá Comhairle Oilimpeach na hÉireann (OCI) tar éis coiste a bhunú i dtaca lena fhiosrúchán faoi scannal na dticéad ag na Cluichí Oilimpeacha i Rio sa Bhrasaíl. Triúr ball dá chuid atá mar bhaill den choiste seo.

Máirtín Ó Muilleoir aineolach faoi theagmháil mhíchuí i bhfiosrú Stormont

Ó Muilleoir aineolach faoi theagmháil mhíchuí

22 Lúnasa Dúirt Aire Airgeadais Fheidhmeannas Thuaisceart Éireann, Máirtín Ó Muilleoir, nach raibh aon eolas aige i dtaobh na teagmhála míchuí a rinne comhleacaí dá chuid i Sinn Féin le finné i bhfiosrúchán Stormont.