Dúshláin ar leith ag baint le teagasc agus foghlaim na Gaeilge i scoileanna na tíre

Dé Máirt 05 Samhain 2013 15.49
1 of 3
Tuarascáil an-tábhachach atá curtha i dtoll a chéile ag an bPríomh-Chigire, a deir an tAire Oideachais, Ruairí Quinn
Tuarascáil an-tábhachach atá curtha i dtoll a chéile ag an bPríomh-Chigire, a deir an tAire Oideachais, Ruairí Quinn
Deirtear go bhfuil caighdeán an teagaisc níos fearr sa Bhéarla agus sa Mhata
Deirtear go bhfuil caighdeán an teagaisc níos fearr sa Bhéarla agus sa Mhata
Tá fadbhanna i dteagasc agus i bhfoghlaim na Gaeilge aitheanta i dtuarascáil an Phríomh-Chigire
Tá fadbhanna i dteagasc agus i bhfoghlaim na Gaeilge aitheanta i dtuarascáil an Phríomh-Chigire

Tarraingítear suntas ar dhúshláin ar leith a bhaineann le teagasc agus foghlaim na Gaeilge i scoileanna na tíre i dtuarascáil nua ón Roinn Oideachais. Is é an Príomhchigire, Harold Hislop, a chuir an tuarascáil i dtoll a chéile.

Baineann an tuarascáil leis na blianta idir 2010 agus 2013. Déantar iniúchadh inti ar phríomhábhair an churaclaim. 

Maidir leis na bunscoileanna, ní raibh caighdeán theagasc na Gaeilge sásúil i 20% de na ceachtanna a ndearnadh iniúchadh orthu agus ní raibh foghlaim na Gaeilge sásúil i gcás 24% acu.

Níos airde fós a bhí na figiúirí i leith na Gaeilge sna hiar-bhunscoileanna. Ní raibh caighdeán an teagaisc sásúil i 28% de na ceachtanna agus ní raibh foghlaim na Gaeilge sásúil i gcás 32% acu.