Tá imeachtaí dlí in aghaidh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tioncsnaithe ag dlíodóirí ar son Savita Halappanavar

Déardaoin 04 Iúil 2013 10.25
Imeachtaí dlí Halappanavar tionscnaithe in aghaidh an HSE

Liamhnaítear sna himeachtaí dlí go raibh an HSE faillíoch ina bás in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh mí Dheireadh Fómhair seo caite. Bhí Savita Halappanavar 17 seachtain torrach nuair a fuair sí bás san ospidéal tar éis bhreith anabaí. Ba é breith an choiste chróineára mí Aibreáin, gur míthapa leighis a thug a bás. Tá an t-athbhreithniú cliniciúil a rinne an HSE cáinte ag a fear céile Praveen faoi nár tughad ann, dar leis, míniú soiléir ar chúinsí a báis. Deir dlíodóir Praveen Halappanavar Gerard O'Donnell, go bhfuil súil acu cruinniú leis an Aire Sláinte an tseachtain seo chugainn. Tá leithscéal gafa ag Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh as cúram easnamhach a dhéanamh de Savita. Creideann Praveen Halappanavar nár thaispéain Athrbhreithniú Cliniciúil an HSE aon eolas nua, agus deir sé go bfhuil run aige i gcónaí teacht ar an bhfírinne glan.