An tAire Michael Noonan

An tAire Airgeadais Michael Noonan ag fógairt an bhuiséid

19.00 Tá an t-Aire Airgeadais Michael Noonan ag cur tús lena aitheasc ar bhuiséad 2016 sa Dáil tráthnóna. Dúirt sé go raibh seasmhacht eacnamaíochta ag an tír anois agus go gcaithfí chinntiú go leanfaí leis an dul chun cinn. Seo cuid de na príomhphointí.

20,000 teach nua le tógáil as seo go ceann 4 bliana

20,000 teach le tógáil as seo go ceann 4 bliana

18.43 D'fhógair an tAire Airgeadais Michael Noonan go gcuirfidh an Ghníomhaireacht um Bhainistiú Sócmhainní Náisiúnta (NAMA) maoiniú ar fáil le 20,000 teach a thógáil as seo go ceann 4 bliana. Beidh 2,000 aonad curtha i leataobh do thithíocht sóisialta.

Urlabhraí airgeadais Fhianna Fáil Michael McGrath

Freasúra cáinteach faoin mbuiséad

18.28 Tá an freasúra tar éis a míshástacht a léiriú faoi Bhuiséad 2016. Dúirt urlabhraí airgeadais Fhianna Fáil Michael McGrath gur ag iarraidh gnaoi agus meas an phobail a cheannach a bhí an Rialtas leis an mbuiséad.

An Garda Tony Golden (ar dheis) a maraíodh Dé Domhnaigh

Achainí ar lorg breis gardaí in Ó Méith, Co.Lú

19.23 Tá achainní déanta ag ceannairí eaglasta i nDún Dealgan i gCo. Lú go gcuirfí tuilleadh gardaí ar fáil i gceantar na teorann. Tagann seo i bhfianaise dhúnmharú an Gharda, Tony Golden in  Ó Méith i gCo Lú tráthnóna Dé Domhnaigh.

Síneadh curtha le conradh Aer Árann

Síneadh curtha le conradh Aer Árann

10.33 D'fhógair Aire Stáit na Gaeltachta Joe McHugh go bhfuil tréimhse bliana curtha ag an Roinn leis an gconradh atá aici leis an gcomhlacht Oileáin Aer Árann le seirbhís aeir a chur ar fáil do na hoileáin ansin. Sin ón 1ú D.Fómhair 2015-30ú M.Fómhair 2016.

Láthair na tubaiste i gCarraig Mhaighin

Ionaid lucht siúil le measúnú

12.34 Dhearbhaigh an Roinn Comhshaoil go n-iarrfar ar údaráis áitiúla na tíre measúnú a dhéanamh ar ionaid lucht siúil go náisiúnta. Is ar mhaithe le bainistiú riosca agus le contúirtí a aithint atá seo á dhéanamh.

Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn

Fíneálacha ar Ospidéil Leitir Ceanainn agus Shligigh

11.14 Tá fíneálacha breis is €500,000 le híoc ag ospidéil Leitir Ceanainn agus Shligigh mar gur theip orthu na spriocanna maidir le liostaí feithimh a bhaint amach. €214,000 de fhíneáil atá ar Leitir Ceanainn agus €326,000 atá ar Shligeach.

Tuilleadh scéalta