An tAthair Niall Molloy

Tuairisc nua ar chás an Athar Niall Molloy foilsithe

31 Márta Deirtear i dtuairisc neamhspleách ar an athbhreithniú a rinne na Gardaí ar bhás sagairt 30 bliain ó shin nach mbeadh aon bhunús le fiosrúchán nua a chur sa tsiúl. Bás foréigneach ab ea é ach níor ciontaíodh aon duine riamh ann.

Stáisiún na nGardaí, Bóthar na Trá, Gaillimh

Eolas faoi cheoltóir sráide a bhásaigh á lorg

31 Márta Tá na Gardaí ag iarraidh cúnaimh ar an bpobal féachaint an mbeidís in ann inseacht dóibh cé hé an té ar fritheadh a chnámharlach i mBóthar na Trá i nGaillimh trí bliana déag ó shin.

501 othar ag fanacht le leaba

Os cionn 500 othar ag fanacht le leaba

31 Márta 501 othar atá ag fanacht le leaba sna hospidéil éagsúla ar fud na tíre inniu, a deir Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann. Tá cuid de na hothair ar thralaithe in aonaid éigeandála agus tá cuid eile i mbardaí.

30,000 poll i bpíopaí uisce

46 milliún líotar uisce ag dul le fána gach lá

31 Márta Deir Uisce Éireann go measann siad go bhfuil os cionn 30,000 poll i bpíopaí uisce atá ag dul isteach i dtithe ar fud na tíre agus go bhfuil 46 milliún líotar uisce ag dul le fána gach lá.

100 post nua le cruthú i gCo Phort Láirge

100 post nua le cruthú i gCo Phort Láirge

31 Márta Tá an comhlacht teicneolaíochta nearForm le 100 post nua a chruthú i gCo Phort Láirge. Osclóidh an comhlacht ceannáras nua i dTrá Mhór inniu. Bunaíodh nearForm trí bliana ó shin agus tá 35 duine fostaithe ag an gcomhlacht cheana féin.

Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, Bóthar Burlington

Imní faoi thaighde ar Ghaeilge labhartha

30 Márta Tá imní léirithe faoina laghad taighde atá á dhéanamh ar an nGaeilge chomhaimseartha i Scoil an Léinn Cheiltigh in Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath agus faoin tosaíocht a thugtar ann do léann na meánaoiseanna.

Tuilleadh scéalta