Mairia Cahill ag bualadh le Céad Aire an Tuaiscirt

Seirbhís éigeandála á éileamh ó thuaidh

20 Deireadh Fómhair D'iarr Mairia Cahill ar Chéad Aire Thuaisceart Éireann Peter Robinson seirbhís éigeandála a bhunú chun cabhrú le daoine a ndearnadh ionsaí gnéis orthu.

Breis is 470 post á gcruthú ag Randox

Breis is 470 post le cruthú ag Randox

20 Deireadh Fómhair Tá an comhlacht Randox Teoranta sa Chlochán Liath i gCo.Dhún na nGall le breis is 470 post a chruthú idir seo agus 2020. Comhlacht diagnóisic leighis é Randox, tá 66 duine fostaithe aige cheana fhéin sa Chlochán Liath

Buama peitril a caitheadh le teach i bPort Láirge

Dara duine gafa maidir le tine i bPort Láirge

20 Deireadh Fómhair Tá na gardaí i bPort Láirge tar éis an dara duine a ghabháil i dtaca leis an ionsaí ar theach conaithe ansin an tseachtain seo caite. Déagóir 17 bliain d'aois atá gafa.

Bean a tástáileadh in ospidéal an Mater

Bean tástáilte sa Mater saor ó Ebola

20 Deireadh Fómhair Léirigh tástálacha a rinneadh ar bhean in ospidéal an Mater i mBaile Átha Cliath inniu nach bhfuil an víreas Ebola tolgtha aici. Dhearbhaigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nach bhfuil aon chás den víreas sa tír seo go fóill.

Agóidí faoi tháillí Uisce Éireann

Imní sa Rialtas faoi bhónais in Uisce Éireann

20 Deireadh Fómhair Tá Airí Rialtais éagsúla tar éis a n-imní a léiriú faoina híocaíochtaí bónais a deirtear atá le híoc le fostaithe i gcomhlacht Uisce Éireann beag beann ar éifeacht agus cumas a gcuid oibre.

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí  Poiblí

Iar-Chomhairleoir Contae os comhair SIPO

20 Deireadh Fómhair Tugadh Iar-Chomhairleoir Contae de chuid Fhianna Fáil i nDún na nGall ,os comhair éisteacht phoiblí den Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí nó SIPO inniu. 9 líomhain atá i gcoinne Dessie Larkin.

Stoic éisc i mbaol ag an sliogán seo

Sliogán beag ag cur stoc éisc i mbaol

20 Deireadh Fómhair Tá imní ar Iascach Intíre Éireann go bhféadfadh sliogán beag bídeach díobháil mhór a dhéanamh do stoic éisc in aibhneacha i lár tíre.

Lynda Bellingham lena fear céile

Lynda Bellingham tar éis bháis

20 Deireadh Fómhair Tá an t-aisteoir agus láithreoir as an mBreatain Lynda Bellingham tar éis bháis. 66 bliain d'aois a bhí sí.

Imní mhór faoi scaipeadh Ebola

Níl dóthain á dhéanamh le Ebola a chosc-Ban Ki-moon

17 Deireadh Fómhair Creideann Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, Ban Ki-moon, nach bhfuil dóthain á dhéanamh ag cuid mhór tíortha, ionas nach scaipfidh an víreas Ebola. Suas le 4,500 duine atá marbh ag Ebola go dtí seo.

Róisín Halligan-dóite go dona

Fiosrúchán faoi thine i bPort Láirge

17 Deireadh Fómhair Tá fear 23 bliain d'aois á cheistiú ag na gardaí i gcathair Phort Láirge i dtaca leis an ionsaí ar theach ansin aréir. Gortaíodh triúr páistí nuair a caitheadh buama peitril le teach sa Bhaile Beag thart ar a 9 a chlog.

Tuilleadh scéalta