Cúiseanna caimiléireachta in aghaidh Redmond, 90, curtha ar neamhní.

Cúiseanna caimiléireachta in aghaidh Redmond curtha ar neamhní.

19 Nollaig Tá cúiseanna caimiléireachta inar ciontaíodh George Redmond, iar-Bhainisteoir Chathair agus Chontae Átha Cliath curtha ar neamhní ag an Ard-Chúirt. Ciontaíodh Redmond i gcaimiléireacht i 2004 ag éirí as Bhínse Fiosraithe Mahon.

Goireas curtha ó mhaith ag an Chóir Ordanáis Arm na hÉireann i gCathair Chorcaí.

Buama seiftithe i bpáirc pobail i gCorcaigh curtha ó mhaith

19 Nollaig Tuairiscíonn na Gardaí go bhfuarthas buama seiftithe i bpáirc pobail i gCathair Chorcaí. Chuir Cóir ordanáis an airm ó mhaith é. Fuaireadh an goireas thart fá 12 inniu. Tháinig baill an Chóir Ardanáis Arm na hÉireann ar an láthair ag 12.40.

Deir an Fheidhmeannacht Seirbhíse Sláinte (FSS) go bhfuil súil acu saor-chúram Dr Teaghlaigh do pháistí faoi 6 bheith ann roimh Shamhradh 2015.

Saor-chúram dochtúra teaghlaigh do pháistí faoi 6 bliana i 2015

19 Nollaig Deir an Fheidhmeannacht Seirbhíse Sláinte (FSS) go bhfuil súil acu saor-chúram Dr Teaghlaigh do pháistí faoi 6 bheith ann roimh Shamhradh 2015. Tá súil acu chomh maith moltaí ó thuairisc Keane faoi iontofacht do chartaí leighis bheith réidh freisin.

D'fhógair RTÉ inniu go bhfuil an craoltóir seirbhíse poiblí ag cur síneadh ama leis an tseirbhís raidió fadtoinne go 2017.

Síneadh ama don tseirbhís raidió fadtoinne go 2017 a deir RTÉ

19 Nollaig D'fhógair RTÉ inniu go bhfuil an craoltóir seirbhíse poiblí ag cur síneadh ama leis an tseirbhís raidió fadtoinne go 2017 ar a laghad. Cuireadh fáilte forleathan roimh an fhógra go háirithe ó ghrúpaí aosaigh agus imircigh atá thar lear.

Dúirt an Seanadóir David Norris gurb mór an náire é do na Seanadóirí neamhspleácha a thacaigh leis an Rialtas.

Leasuithe Bille Uisce ar chlár an tSeanaid

19 Nollaig Tá leasuithe don Bille um Sheirbhísí Uisce ar chlár oibre an lae sa tSeanad. Pléfear na 16 ranna den Bhille i gcaitheamh na díospóireachta. D'éirigh leis an mBille sa dara chéim Seanaid aréir le 31 vóta i gcoinne 26.

Táthar dóchasach go bhfuil dul chun cinn déanta sna cainteanna idir na 5 bpríomh-pháirtithe i dTuaisceart Éireann.

Dóchas faoi dhul chun cinn i gcainteanna ó Thuaidh

19 Nollaig Táthar dóchasach go bhfuil dul chun cinn déanta sna cainteanna idir na 5 bpríomh-pháirtithe i dTuaisceart Éireann. Siad Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann, Charlie Flanagan agus an Rúnaí Stát Theresa Villiers atá i bhfeighil na gcainteanna.

An Sáirsint Maurice McCabe. Líomhaintí míchleachtais a rinne an Sáirsint McCabe is cúis leis an bhFiosrúchán.

Coinníollacha fiosrúcháin ar mhíchleachtais Gardaí foilsithe

19 Nollaig D'fhoilsigh an Rialtas coinníollacha an Choimisiúin Fiosrúcháin ar líomhaintí míchleachtais na nGardaí i gCoill an Chollaigh idir 2007 agus 2010 inniu. Cuirfidh an fiosrúchán treoir ó thuairisc Guerin a foilsíodh mí Bealtaine san áireamh.

8 páiste marbh de bharr a sáite i Cairns na hAstráile.

8 páiste marbh i Cairns na hAstráile

19 Nollaig Tuairiscítear go bhfuarthas ochtar páiste marbh de bharr a sáite i dtigh i Cairns in oirthuaisceart na tíre. Gortaíodh máthair 7 acu san eachtra. Tá póilíní Queensland i mbun fiosrúcháin.

An t-ochtar a maraíodh sa timpiste i mí Iúil 2010 nuair a bhuail gluaisteán faoi stiúir Kelly gluaisteán Hugh Friel (ar bharr ó clé).

Pionós 4 bliana gearrtha ar Shaun Kelly - 2 bhliain ar fionraí

18 Nollaig Gearradh pionós 4 bliana príosúin ar Shaun Kelly a ciontaíodh i dtiomáint chontúirteach a mharaigh 8 fear. Phléadáil Shaun Kelly ciontach sa chúis a bhain le timpiste a tharla ar an mbóthar idir Cluain Maine agus Bun Cranncha i mí Iúil 2010.

Comhairle Uladh CLG diongbháilte go bhforbrófar Staid Mhic Easmainn mar áis spóirt agus cultúir do phobal Chúige Uladh. Déanfar iarratas nua i 2015.

Iarratas pleanála nua ar na bacáin do Staid Mhic Easmainn

18 Nollaig Tá sé ar intinn Chomhairle Uladh den Chumann Lúthchleas Gael iarratas pleanála nua a réiteach do Staid Mhic Easmainn i 2015. Rinne an Chomhairle an ráiteas seo inniu i bhfianaise rialú Ard-Chúirte an tseachtain seo inar diúltaíodh cead don fhorbairt.

An tAth Tadhg Ó Dálaigh. 3 bliana príosúin gearrtha ar. Ciontaíodh é i mí-úsáid ghnéis bhuachaill scoile.

3 bliana gearrtha ar shagart faoi mhí-úsáid ghnéis

18 Nollaig Gearradh 3 bliana príosúin ar shagart a ciontaíodh i gcúiseanna mí-úsáid ghnéis ar bhuachaillí scoile. Ar chúiseanna atá ag dul siar 30 bliain a gearradh an pionós nua ar Thadhg Ó Dálaigh as Radharc na Coille, Cnoc Mhuirfean, Contae Átha Cliath.

9ú Aibreán 2016 dáta an chead olltoghchán eile a deir an Taoiseach Enda Kenny

9ú Aibreán 2016 dáta an olltoghcháin a deir an Taoiseach

18 Nollaig Tá sé ráite ag an Taoiseach Enda Kenny le Teachtaí Dála Fhine Gael gur an 9ú Aibreán 2016 a thionólfar an chéad olltoghchán eile. Dheimhnigh TD amháin gur chuir an Taoiseach an páirtí parlaiminte ar an eolas faoi seo tamall ó shin.

Tuilleadh scéalta