Maíria Cahill ag Tithe an Rialtais

Cruinniú ar maidin ag an Taoiseach le Maíria Cahill

12.58 Bhí cruinniú ar maidin ag an Taoiseach le Maíria Cahill, an bhean as Béal Feirste a líomhnaíonn gur éignigh ball den IRA í i 1997 agus í ina déagóir. Maíonn Maíria Cahill freisin gur cheistigh an eagraíocht ina dhiaidh sin í faoina cuid líomhaintí.

Stáisiún na nGardaí, An Muileann gCearr

Breis ama ag na Gardaí fear a cheistiú faoi fhuadach Mary Boyle

11.28 Tá breis ama tugtha do na Gardaí sa Mhuileann gCearr, Co na hIarmhí, fear 64 bliain d'aois a cheistiú faoi fhuadach Mary Boyle. Ciontóir gnéis is ea an fear a bhfuil téarma príosúin á chur isteach aige faoi ionsaithe gnéis a dhéanamh ar bheirt pháistí.

100 post nua le cur ar fáil i mBaile Átha Cliath

100 post nua le cur ar fáil i mBaile Átha Cliath

10.11 Tá 100 post nua le cur ar fáil i mBaile Átha Cliath ag an gcomhlacht tráchtála leictreonaí Groupon. Tá ionad nua taighde agus forbartha le bunú sa chathair ag an gcomhlacht. Tá 100 duine fostaithe ag Groupon i mBaile Átha Cliath cheana féin.

Mary Boyle

'Fianaise nua' ag na Gardaí i gcás Mary Boyle

21 October Deir na Gardaí go bhfuil fianaise nua acu maidir le cás Mary Boyle, an cailín óg as Dún na nGall a d'imigh gan tuairisc 37 bliain ó shin. Deir siad gur de bharr na fianaise sin a ghabh siad an fear atá siad a cheistiú faoi láthair.

Faoiseamh míosa ó tháillí uisce ar na bacáin

Faoiseamh míosa ó tháillí uisce ar na bacáin

21 October Tá an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh ag déanamh a machnaimh ar iarratas ó Uisce Éireann go dtabharfaí síneadh míosa do dhaoine clárú leis an gcomhlacht. Má cheadaítear an síneadh, ní sheolfar an chéad bhillle go dtí deireadh Eanáir, seachas ag a thús.

An damáiste a rinneadh d'uaigh WT Cosgrave in Inse Chór

Loitiméireacht déanta ar uaigh WT Cosgrave

21 October Rinneadh loitiméireacht ar uaigh chéad cheannasaí Shaorstát Éireann William T. Cosgrave - agus ar sheacht n-uaigh eile - i reilig an Droichid Órga in Inse Chór, Baile Átha Cliath. Tuigtear gur aréir a rinneadh an damáiste do na huaigheanna .

Samhail ríomhaireachta d'Arno Schmitz

Coiste cróinéara faoi bhás fir ón nGearmáin

21 October Ag coiste cróinéara faoi bhás fir ón nGearmáin i gConamara i 2005, dúradh go raibh dóthain fianaise ann gurb é Arno Schmitz, 55 bliain d'aois, an té ar fritheadh a thaisí gar do Loch Eidhneach i 2006.

An radharc ó Oileán na Cruite, Dún na nGall, inniu

Gálaí gaoithe ag cur as do sheirbhísí san iarthuaisceart

21 October Tá na gálaí gaoithe ag cur as do sheirbhísí in iarthuaisceart na tíre. I nDún na nGall, tá luas 120 ciliméadar san uair geallta i gceantair cois cósta agus tá na Gardaí ansinag achainí ar thiománaithe a bheith cúramach ar na bóithre.

5 bliana príosúin gearrtha ar Oscar Pistorius

5 bliana príosúin gearrtha ar Oscar Pistorius

21 October I gcúirt san Afraic Theas, gearradh téarma príosúin cúig bliana ar an lúthchleasaí Oscar Pistorius faoina leannán Reeva Steenkamp a mharú. Gearradh trí bliana fionraíochta air faoi chúiseanna a bhaineann le gunnaí.

'Éacht níos iontaí ná duine a chur ar an ngealach'

'Éacht níos iontaí ná duine a chur ar an ngealach'

21 October "Eacht níos iontaí ná duine a chur ag siúl ar an ngealach." Sin a tugadh ar an obráid cheannródaíoch a cuireadh ar fhear a bhí fágtha gan lúth na ngéag, agus atá in ann siúl anois den chéad uair le ceithre bliana.

Breis is 470 post á gcruthú ag Randox

Breis is 470 post le cruthú ag Randox

20 October Tá an comhlacht Randox Teoranta sa Chlochán Liath i gCo.Dhún na nGall le breis is 470 post a chruthú idir seo agus 2020. Comhlacht diagnóisic leighis é Randox, tá 66 duine fostaithe aige cheana fhéin sa Chlochán Liath

Buama peitril a caitheadh le teach i bPort Láirge

Dara duine gafa maidir le tine i bPort Láirge

20 October Tá na gardaí i bPort Láirge tar éis an dara duine a ghabháil i dtaca leis an ionsaí ar theach conaithe ansin an tseachtain seo caite. Déagóir 17 bliain d'aois atá gafa.

Bean a tástáileadh in ospidéal an Mater

Bean tástáilte sa Mater saor ó Ebola

20 October Léirigh tástálacha a rinneadh ar bhean in ospidéal an Mater i mBaile Átha Cliath inniu nach bhfuil an víreas Ebola tolgtha aici. Dhearbhaigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nach bhfuil aon chás den víreas sa tír seo go fóill.

Agóidí faoi tháillí Uisce Éireann

Imní sa Rialtas faoi bhónais in Uisce Éireann

20 October Tá Airí Rialtais éagsúla tar éis a n-imní a léiriú faoina híocaíochtaí bónais a deirtear atá le híoc le fostaithe i gcomhlacht Uisce Éireann beag beann ar éifeacht agus cumas a gcuid oibre.

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí  Poiblí

Iar-Chomhairleoir Contae os comhair SIPO

20 October Tugadh Iar-Chomhairleoir Contae de chuid Fhianna Fáil i nDún na nGall ,os comhair éisteacht phoiblí den Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí nó SIPO inniu. 9 líomhain atá i gcoinne Dessie Larkin.

Stoic éisc i mbaol ag an sliogán seo

Sliogán beag ag cur stoc éisc i mbaol

20 October Tá imní ar Iascach Intíre Éireann go bhféadfadh sliogán beag bídeach díobháil mhór a dhéanamh do stoic éisc in aibhneacha i lár tíre.

Róisín Halligan-dóite go dona

Fiosrúchán faoi thine i bPort Láirge

17 October Tá fear 23 bliain d'aois á cheistiú ag na gardaí i gcathair Phort Láirge i dtaca leis an ionsaí ar theach ansin aréir. Gortaíodh triúr páistí nuair a caitheadh buama peitril le teach sa Bhaile Beag thart ar a 9 a chlog.