Graham Dwyer ciontaithe sa dúnmharú

Graham Dwyer ciontach

16.07 Sa Phríomh Chúirt Choiriúil inniu fuarthas Graham Dwyer ciontach i ndúnmharú Elaine O'Hara. Breith d'aonghuth a bhí ann i measc an ghiúiré.

Póiliní ag breith leo ábhar fianaise

Cuardach ar árasán píolóta sa Ghearmáin

16.25 Chuardaigh póilíní sa Ghearmáin árasán leis an bpíolóta Andreas Lubitz inniu, an fear a thiomáin eitleán a raibh 150 duine ar bord isteach i sléibhte na nAlp Dé Máirt seo caite.

OSG atá le 70 post a chruthú i mBaile Átha Cliath

70 post á gcruthú ag OSG

10.40 Tá an comhlacht Outsource Services Group nó OSG le 70 post a chruthú i mBaile Átha Cliath. Beidh na postanna cruthaithe a dúradh faoi dheireadh na bliana seo.

Argóintí scoir i gcás Ian Bailey

Argóintí scoir i gcás Ian Bailey

11.23 Tá an giúiré i gcás Ian Bailey ag éisteacht anois le hargóintí scoir ón dá thaobh. 2 phríomhphointe a chaithfidh an giúiré a chur san áireamh sa chás seo a dúradh.

Rialtas na hÉigipte ag cur Halawa ar a thriail

Halawa ag dul ar a thriail arú amárach

15.45 Cuirfear Ibrahim Halawa, fear 19 bliain d'aois as Baile Átha Cliath ar a thriail san Éigipt ar an Domhach. Deir a mhuintir inniu gur beag atá an Rialtas anseo a dhéanamh le cabhrú lena chás.

Stáisiún na nGardaí i Ráth Maoinis

Fear gafa faoi dhúnmharú mná i 1994

18.15 Ghabh na gardaí fear inniu agus cúisíodh é i ndúnmharú mná i mBaile Átha Cliath i 1994. Sin é Howard Kelly a bhfuil seoladh aige i Nás na Rí i gCo.Chill Dara.

An fón cliste

Comhdháil ar an bhfón cliste

18.42 Tá comhdháil i mBaile Átha Cliath an dá lá seo ina bhféachtar ar na modhanna éagsúla chun úsáid a bhaint as an bhfón cliste i gcúrsaí iriseoireachta.

Cábán stiúrtha an Airbus A320 a thuairt sna hAlpa arú inné. Tógadh an pictiúr seo dhá lá roimhe sin.

'In aon turas a tugadh an t-eitleán go talamh'

26 March Is cosúil gur in aon turas a tugadh an t-eitleán Airbus A320 go talamh in Alpa na Fraince inné. Deirtear gurbh é an comhphíolóta amháin bhí ag stiúradh an eitleáin. B'in é Andreas Lubitz, 28 bliain d'aois a bhí cáilithe mar phíolóta le bliain go leith.

Beirt fhear dóite go dona in ionad innealtóireachta

Beirt fhear dóite go dona in ionad innealtóireachta

26 March Gortaíodh beirt fhear go han-dona de bharr pléisce a tharla in ionad innealtóireachta in aice le hAerfort na Sionainne tráthnóna. Tuigtear gur clúdaíodh na fir i bplaisteach leáite agus gur dódh go han-dona iad.

Dochtúirí ag fáil táillí do dhaoine atá básaithe

Dochtúirí ag fáil táillí do dhaoine atá básaithe

26 March D'íoc dochtúirí teaghlaigh san iarthar os cionn €3.09 milliún ar ais le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte idir na blianta 2005 go dtí 2012. Táillí a fuair siad ó chartaí leighis daoine atá básaithe a bhí san airgead.

Coláiste Lurgan, Indreabhán, Co na Gaillimhe

'Maoirseacht de dhíth ar Choláistí Samhraidh'

26 March Molann tuarascáil neamhspleách ar Choláistí Samhraidh Gaeilge go mbunófaí coiste stiúrtha naisiúnta le maoirseoireacht a dhéanamh ar chaighdeáin oideachasúla na gcúrsaí sna coláistí

'An Buachaill is Uaigní in Éirinn'

'An Buachaill is Uaigní in Éirinn'

26 March Bhronn Gearóid Ó Catháin, an duine deireanach a rugadh ar an mBlascaod Mór, cóip de leabhar faoina chuimhní cinn dá shaol ar an oileán ar an Uachtarán Michael D. Higgins inniu. 6 bliana d'aois a bhí Gearóid nuair a tréigeadh an Blascaod Mór i 1953.

Graham Dwyer

Giúiré i dtriail Graham Dwyer imithe abhaile don oíche

26 March Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, tá an giúiré i dtriail Graham Dwyer atá cúisithe i ndúnmharú Elaine O'Hara imithe abhaile don oíche. Tá beagnach cúig huaire a chloig caite acu i mbun a machnaimh ar an gcás go dtí seo.

Ardú beagnach 10% ar chíos i mBaile Átha Cliath

Ardú beagnach 10% ar chíos i mBaile Átha Cliath

26 March Tháinig ardú 9.6% ar chíos san earnáil tithíochta phríobháideach i mBaile Átha Cliath anuraidh, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha. Ardú 3.9% a bhí i gceist sa chuid eile den tír ar an meán.

Dairbhre, Co Chiarraí

Comóradh 100 bliain Stáisiún Garda Cósta Dhairbhre

26 March I ndeisceart Cho Chiarraí inniu rinneadh comóradh 100 bliain ar Stáisiún Garda Cósta Dhairbhre. Sa stáisiún sin a rinneadh comhordú ar mhóroibríochtaí cuardaigh agus tarrthála mara fearacht thubaiste Air India i 1985.

'Ardú 5% ar thacaíocht d'Fhine Gael'

'Ardú ar thacaíocht don chomhrialtas agus do SF'

26 March Léiríonn pobalbhreith a rinneadh don Irish Times gur tháinig ardú ar thacaíocht an phobail do pháirtithe an chomhrialtais agus do Shinn Féin ón suirbhé deiridh. Tháinig laghdú ar thacaíocht Fhianna Fáil, áfach.

Thug an Breitheamh treoir bhreise  don ngiúiré i gcás Dwyer.

'Fúibhse atá sé' - Breitheamh le giúiré Dwyer

25 March I ndiaidh don Breitheamh Hunt labhairt leis an ngiúiré i dtriail Graham Dwyer ar feadh 45 nóiméad le treoir bhreise a chur orthu, dúirt sé leo gur 'fútha san anois é' cinneadh a dhéanamh. Séanann Dwyer gur dhúnmharaigh sé Elaine O'Hara i mí Lúnasa 2012.

Titim 0.4% ar luach maoine morthimpeall na tíre

Thit luach maoine 0.4% i bhFeabhra

25 March In ainneoin gur fhás luach tithe 15% ar fud na tíre i mí Feabhra thar mar a bhí i bhFeabhra 2014, thit luach thithe 0.4%. De reir figiúirí atá eisithe ag an Lár-Oifig Staidrimh, ba Feabhra an dara mí ar thit luach thithe as a chéile.