Conspóid faoi íocaíochtaí breise

Conspóid faoi íocaíochtaí breise

19 Nov Tá conspóid mhór tarraingthe ag na híocaíochtaí breise a fhaigheann feidhmeannaigh shinsearacha san earnáil sláinte. Tá olc ar ghnáthoibre sláinte ó tháinig sé chun solais go bhfuil roinnt íocaíochtaí breise ag sárú rialacha an Rialtais.

Tuarascáil an-tábhachach atá curtha i dtoll a chéile ag an bPríomh-Chigire, a deir an tAire Oideachais, Ruairí Quinn

Fadhanna le Teagasc na Gaeilge

04 Nov Tarraingítear suntas ar dhúshláin ar leith a bhaineann le teagasc agus foghlaim na Gaeilge i scoileanna na tíre i dtuarascáil nua ón Roinn Oideachais. Is é an Príomhchigire, Harold Hislop, a chuir an tuarascáil i dtoll a chéile.

Garda cúisithe maidir le híomhánna de mhí-úsáid ar pháistí

Garda cúisithe maidir le híomhánna de mhí-úsáid ar pháistí

03 Sep Tugadh Garda os comhair cúirte inniu agus é cúisithe i mbreis agus 650 íomhá de mhí-úsáid gnéis ar pháistí bheith ina sheilbh aige i 2011. Tá an Garda sna caogadaí agus lonnaithe i mBÁC. Beidh an cás os comhair cúirte arís mí Dheireadh Fómhair

Vóta ar ghníomhú míleata sa tSiria caillte ag Cameron

Vóta ar ghníomhú míleata sa tSiria caillte ag Cameron

30 Aug D'fhill Teach na bhFeisirí luath óna saoire le rún a cheadódh don Bhreatain dul i mbun ghnímh mhíleata sa tSiria. Ach chaill rialtas David Cameron an vóta rud atá ina bhille mór don phríomhaire, agus údar díomá dá gcomhghuailltihe, na Stáit Aontaithe.

Imní faoi chiorruithe ar sheirbhísí

Imní faoi chiorruithe ar sheirbhísí

28 Aug Deir eagraíocht a chuireann seirbhísí ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas intleachta nach mbeidh aon rogha acu ach cuid de na seirbhísí sin a laghdú. Is de bharr chiorrú ar mhaoiniú atá an laghdú seirbhíse á chur i bhfeidhm, a deirtear.

Tástálacha fola déanta sa tSiria

Tástálacha fola déanta sa tSiria

26 Aug Sa tSiria, scaoileadh urchair le feithiclí lucht na Náisiún Aonaithe atá ag scrúdú láthair an ionsaithe cheimicigh a rinneadh in oirthear Damascus an tseachtain seo caite.

Lámhachadh beirt fhear i nGlas Naíon i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath ar maidin

Beirt fhear lámhachta i mBaile Átha Cliath

26 Aug Tá fiosrú ar bun ag na Gardaí faoi ionsaí lámhaigh a rinneadh ar bheirt fhear i nGlas Naíon i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath ar maidin. Lámhachadh duine de na fir sa bholg agus an fear eile sa chois. Tuigtear nach bhfuil siad i mbaol báis.

Baol ar ailse ag ardú

Baol ar ailse ag ardú

15 Aug Deir tuarascáil bhliantúil na Clárlainne Náisiúnta Ailse go bhfuil ardú 1% ar an mbaol ailse ar dhuine, ach laghdú 1% ar an mbaol báis ó ailse. Léiríonn seo go bhfuil níos mó daoine ag teacht slán ón ngalar. Ailse scámhóige an ceann is mó a mharaíonn.

Conspóid faoi Sheanadóir Nua

Conspóid faoi Sheanadóir Nua

23 Jul Cháín roinnt seanadóirí ceapúchán an tSeanadóra Hildegarde Naughton, arb as an dáilcheantar céanna le Fidelma Healy-Eames í. Cuireadh Healy-Eames as páirtí pairliminte Fhine Gael nuair a vótáil sí in aghaidh Bhille an rialtais ar ghinmhilleadh

Baol ar ardú i líon na ndaoine gan dídean

Baol ar ardú i líon na ndaoine gan dídean

22 Jul Tá an cúlú eacnamaíochta le feiceáil go láidir sa méadú ar líon na ndaoine atá gan dídean i gcathair Chorcaí. Míle duine sa gcathair sin a lorg cúnamh dídine anuraidh, comhionann le pobal an Daingin. Tá imní ar Simon go laghdófar an cúnamh stáit chucu.

Imeachtaí dlí Halappanavar tionscnaithe in aghaidh an HSE

Imeachtaí dlí Halappanavar tionscnaithe in aghaidh an HSE

04 Jul Tá imeachtaí dlí in aghaidh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tioncsnaithe ag dlíodóirí ar son Savita Halappanavar ina liamhnaítear go raibh an HSE faillíoch ina bás ag Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh mí Dheireadh Fómhair seo caite

Fiosrú neamphspléách ar sceitheadh téipeanna Anglo

Fiosrú neamphspléách ar sceitheadh téipeanna Anglo

04 Jul Cuirfidh Michael Noonan fiosrúchán neamhspleách ar bun faoi fhoinse na dteipeanna Anglo a sceitheadh agus a foilsíodh an tseachtain seo caite. Deir sé gur tugadh taifid theileafóin 18 oibrí Anglo ar láimh d'imscrúdaitheoirí calaoise trí bliana ó shin

Insitiúid N. Pádraic le dúnadh

Insitiúid N. Pádraic le dúnadh

03 Jul Dúirt an tAire Dlí is Cirt, Alan Shatter go bhfuil Institiúid Naomh Pádraic i mBaile Átha Cliath le dúnamh agus go bhfuil na priosúnaigh uilig agus an fhoireann le n-athrú go dtí insitiúidí difriúla as seo go ceann sé mhí.

Banc Uladh cáinte ag Sinn Féin

Banc Uladh cáinte ag Sinn Féin

03 Jul Deir Sinn Féin go bhféadfadh níos lú oibrithe bheith á scaoileadh ó Bhanc Uladh dá labhródh an Banc le ceardchumainn roimhré. Ar Adhmhaidin, cháin Piaras Ó Docharthaigh an easpa caidrimha gus cumarsáide le hoibrithe agus ceardchumainn araon

Emily O'Reilly ina hOmbudman Eorpach

Emily O'Reilly ina hOmbudman Eorpach

03 Jul Thogh Pairlimint na hEorpa i Strasbourg an tOmbudsman Emily O'Reilly ina hOmbudsman Eorpach ar maidin. Seo hí an chéad uair a ceapadh bean sa bpost seo a fhiosraíonn gearáin ó shaoránaigh Eorpacha faoi institiúidí an Aontais Eorpaigh