An mhonarcha a bhíodh ag Johnson and Johnson i gCaiseal tráth

Súil le 280 post i gCaiseal, Co.Thiobraid Árann

31 July D'fhógair an Rialtas inniu go gcruthófar suas le 280 post i gCaiseal i gCo.Thiobraid Árann. Is é an comhlacht Meiriceánach leighis Amneal a bheidh ag cur na bpostanna sin ar fáil.

Ospidéal Ollscoil na hÉireann Gaillimh

Fear a tarrtháladh básaithe san ospidéal

31 July Tá fear, a tarrtháladh ón uisce i nduganna na Gaillimhe i gcaitheamh na seachtaine, básaithe san ospidéal. Tuigtear gur ó Bhaile Átha Cliath an fear atá i gceist.

An láthair inar maraíodh Tom O'Gorman

Bellante neamhchiontach i ndúnmharú

31 July Sa Phríomh Chúirt Choiriúil inniu fuarthas fear 36 bliain d'aois as an Iodáil neamhchiontach i ndúnmharú mar gur chinn an giúiré go raibh sé as a mheabhair ag an am.

Jimmy Devaney ciontach i ndúnorgain Marie Green

Devaney ciontach i ndúnorgain Marie Green

30 July I ndiaidh ceithre huaire agus 23 nóiméad i mbun machnaimh, fuair an giúiré d'aon nduine déag Jimmy Devaney neamhchiontach i ndúnmharú Marie Green ach ciontach ina dúnorgain sa Phríomh-Chúirt Choiriúil inniu. Gearrfar pianbhreith ar Devaney ar 2ú Samhain.

Fintan Drury ag tabhairt fianaise  ag an bhFiosrúchán Baincéireachta inniu

Cosnaíonn Drury babhta gailf le Cowen

30 July Le linn dó fianaise a thabhairt ag an bhFiosrúchan Baincéireachta inniu, dúirt iar-Stiúrthóir neamhfheidhmeach Bhanc Angla Eireannach, Fintan Drury, dá dteastódh uaidh tionchar a bheith aige ar an dTaoiseach, go lorgódh sé cruinniú príobháideach leis.

Fear sna 70daí á cheistiú ag Gardaí faoi bhás Paud O'Leary (shuas) i gCiarraí i 2012

Fear á cheistiú faoi bhás Paud O'Leary

30 July Tá fear 70 bliain d'aois tógtha ag na gardaí, agus á cheistiú acu faoi bhás Paud O'Leary i gCiarraí ós cionn trí bliana ó shin. Bhásaigh O'Leary tús mhí Iúil 2012, nuair a leagadh dá rothar é agus é ag rothaíocht taobh ó thuaidh don Ráth Mhóir.

Cllr. James Charity éirithe as Renua

An Comhairleoir Contae James Charity éirithe as Renua

30 July Dúirt Charity, ar as oirthuaisceart na Gaillimhe dó agus a bhí le seasamh don bpáirtí sa chéad olltoghchán eile, gur chinn sé éirí as Renua mar gur athraigh an páirtí a bpolasaí i leith táillí uisce.

Bernard Daly, Tiarnan O'Mahoney agus Aoife Maguire ciontach i gcomhcheilg

Triúr oifigeach Bhanc Angla-Éireannach ciontach i gcomhcheilg

30 July Dúradh roimh lóin gur tháinig an giúiré ar bhreith i gcás Tiarnan O'Mahoney, Bernard Daly agus Aoife Maguire atá cúisithe i gcomhcheilg cuntais bainteach le hiar-Chathaoirleach an bhainc Seán Fitzpatrick a chur i bhfollach ó Choimisinéirí Cáin Ioncaim.

Stiúrthóir an Ionchúiseamh Poiblí Claire Loftus - a hoifig ag cur go láidir in aghaidh foilsiú fianaise David Drumm

Fiosrúchán Bainc ag plé tuairimí an DPP faoi fhianaise Drumm

30 July Bhuail coiste an Fhiosrúchán Baincéireachta i gcruinniú príobháideach chun tuairimí Stiúrthóir an Ionchúiseamh Poiblí faoi fhianaise David Drumm, iar-Phríomhfheidhmeannach Bhanc Angla-Éireannach agus ar cóir nó nár cóir an fhianaise a fhoilsiú a phlé.

Póilíní agus siúd a fuair an smionagar gar d'oileán Reunion na Fraince san Aigéan Indiach

Amhail's cinnte gur ó MH370 an smionagar a fuarthas

30 July Fuarthas smionagar in aice le hoileán Reunion san Aigéan Indiach inné a ceaptar gur ón Boeing 777 a chuaigh ar iarraidh i mí Márta 2014. Bhí an eitleán Malaysia Airlines ag eitilt ó Kuala Lumpar go Beijing le 239 duine idir chriú agus paisinéirí ar bord.

Beirt phriosúnaí ar dhíon Chnoc na Seimre inné

Dhá fhiosrúchán faoi scliúchas i bpriosún Chnoc na Seimre

30 July Tá Gardaí agus an tSeirbhís Priosúin araon i mbun fiosrúcháin éagsúla le fáil amach cad ba chúis le hagóid i bpriosún Chnoc na Seimre a sheol 11 priosúnaí chuig Ospideal Thamhlachta agus beirt eile ar dhíon an phriosúin aréir.

Saverio Bellante, 36 as an Iodáil

Marú Tom O'Gorman admhaithe ag fear as an Iodáil

30 July D'admhaigh Saverio Bellante gur mharaigh sé Tom O'Gorman ina theach cónaithe ar Ascaill Achadh Feá, Caisleán an Chnoic, Baile Átha Cliath idir an 11ú agus an 12ú Eanáir 2014. Dúradh leis an ngiúiré go gcaithfí cinneadh a ghlacadh faoina mheabhairshláinte.

Fás 6.5% do gheilleagar na tíre sa chéad ráithe den bhliain

Fás 6.5% i ngeilleagar na tíre go Márta

30 July I bhfigiúirí foilsithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh inniu, tháinig borradh 6.5% ar gheilleagar na tíre sa chéad ráithe den bhliain. Tháinig borradh níos láidre ar an ngeilleagar anuraidh ná mar a bhíothas ag súil leis. D'fhas Olltáirgíocht Intíre 5.2%.

Tógadh 11 priosúnaí chuig Ospidéal Thamhlachta i ndiaidh agóide i bPriosún Chnoc na Seimre

Priosúnaithe san Ospidéal Thamhlachta i ndiaidh agóide

29 July Tá 11 priosúnaí ag fáil comhair leighis in Ospidéal Thamhlachta i ndiaidh gur gortaíodh iad le linn agóide i bPriosún Chnoc na Seimre inniu. Dhiúltaigh priosúnaithe filleadh ar a gcillíní inniu agus tá beirt acu fós ar dhíon an phriosúin.

Na hiar-Airí John Gormley agus Mary Harney ag tabhairt fianaise ag an bhFiosrúchán Baincéireachta inniu

Rinne rialtais botúin - admhaíonn iar-Thánaiste Harney

29 July Thug an t-iar-Thánaiste Mary Harney fianaise don Fhiosrúchán Baincéireachta inniu. D'admhaigh sí gur rinne rialtais ina raibh sí ina ball, botúin agus go bhfuil aiféala uirthi dá bharr. Dúirt sí ná faca éinne an borradh i gcreidmheas a tharla ag teacht.

Giúiré i mbun machnaimh i gcás dúnmharú Marie Green. Tá Jimmy Devaney, 68 cúisithe ina dúnmharú i bhFeabhra 2011

Giúiré i mbun machnaimh i gcás Jimmy Devaney

29 July Chuir an giúiré i dtriail iarbhall d'Ógláigh na hÉireann atá cúisithe i ndúnmharú mná i gCo. na hIarmhí ceithre bliana ó shin tús lena macnamh inniu. Tá Jimmy Devaney, 68 bliain d'aois, as Ascaill Shrúthán an Mhuilinn, Fearann na Manach, Baile Áth Luain,