RTÉ CLÁRACHA GAEILGE EDUCATION & SCIENCE

COMMISSIONING BRIEF

UPDATED: 02nd February 2016

Ceannasaí Cláracha Gaeilge, Education and Science : Colm O'Callaghan

Executive Producer: Kevin Cummins

CLÁRACHA GAEILGE COMMISSIONING BRIEF

Among the highlights of the slate during Autumn, 2015 were strong, public education pieces like 'Crumlin', an embedded multi-part series on work at Ireland's largest paediatric hospital from a practitioner perspective, 'A Different Class', a two-part observational documentary on the first Educate Together secondary school in Ireland and 'These Walls Can Talk', an authored history of St. Joseph's School for Deaf Children.

The slate also broadcast a ninth series of 'What In The World', the long-running global affairs strand, as well as a nostalgic, one-off Christmas documentary, 'Fab - The Night The Beatles Came To Dublin'. We also broadcast three live shows during September from the National Ploughing Championships

We are currently in production on an observational series on a year in the life of Trinity College and a four-part, authored series on digital literacy. Other projects coming to air during 2016 include a multi-part live event on life in rural Ireland, three science-themed documentaries, a multi-part, authored series that looks documents Irish Traveller history and folklore and a second series of the heritage strand, 'Building Ireland'.

At least two of these series will have fully-formed digital aspects and, in general, this genre is keen on dual-platform story-telling and is interested in further exploring further opportunities in this respect. Projects that can co-exist on-line and that can endure before and after linear transmission are especially welcome.

We continue to be open to fresh perspectives in both Education and Science and all projects that can be re-skinned as practical teaching tools or with a Curricular focus will be given special consideration.

We also have a broad and diverse view of on-screen talent and how that talent is utilised.

Recent successes in the field of science-based output include 'Crumlin', 'The Sound Barrier', 'Building Ireland' and 'Unbreakable - The Mark Pollock Story', all of which had broad science themes at the root of strong, contemporary Irish stories.

RTÉ last year launched a joint initiative with Science Foundation Ireland and the first fruits of that relationship will be seen on screen over the coming nine months. Further opportunities under this initiative will be unveiled over the coming months.

We are also open to discussing strategic and funding partnerships, advertiser-funded programming and completion funding where appropriate. We have funded several recent projects in partnership with the B.A.I.'s Sound And Vision scheme and will continue to support particular proposals that comply with the spirit of that fund.

**********************************************

CLÁRACHA GAEILGE COMMISSIONING BRIEF

RTÉ Television has a strong reputation for quality programming in the Irish language and about the Irish language. We have long captured strong, unique issues, stories and voices and given them a platform in the heart of the RTÉ schedules, particularly on RTÉ One.

Recent output from Cláracha Gaeilge includes the long-running series 'Scannal', and 'Cloch Le Carn', both of which are multi-part, single-camera series that are produced in-house and that have played primarily on Mondays, RTÉ One, at 1930. In October, 2015, we debuted a new in-house series, 'The Geansaí', and launch 2016 with three documentaries on more lateral aspects of the 1916 rising, 'Ar Son Na Poblachta'. We launch two other new in-house strands between now and July, 2016.

Over the last number of years we have also broadcast a number of co-produced and co-funded projects, among them 'Deirfiúracha Na hEolaíochta' [BAI], 'Oíche Na Gaoithe Móire' [BBC N.I./ILBF/BAI], 'Guth na nGael' [BAI] and 'Wolfland' [RTÉ/BBC N.I./ILBF/BAI].

An authored four-part series on Irish politics in the television age, co-funded by B.A.I. will air in Autumn, 2016.

Cláracha Gaeilge will continue to seek funding, investment and support opportunities for proposals that can play in the RTÉ One and RTÉ 2 schedules. We are especially looking for projects that deal with aspects of life and living in contemporary Ireland and beyond.

Proposals should be relevant, have strong stories and characters at their core, have broad audience appeal and should be produced in the Irish language. They can be forward looking, rooted in the present and can be cross-genre, covering aspects of lifestyle, entertainment, education etc.

Proposals can be for multi-part series that can be scheduled in pre and post-watershed on RTÉ One and on RTÉ 2. These can be ongoing observational documentaries or closed narrative pieces.

We are especially interested in original formatted ideas in the Irish language and are always interested in distinctive, authored pieces and proposals with on-screen talent attached. These can be multi-part or one-offs in structure.

We are interested too in pursuing appropriate Advertiser-Funded opportunities and special consideration will be given to proposals with cross-platform and dual-platform potential.

**********************************************

EOLAS COIMISIÚNAITHE

Tá cáil mhaith ar Theilifís RTÉ maidir le cláracha ar ardchaighdeán a chur ar fáil i nGaeilge agus faoin nGaeilge. Is fada muid ag cur ábhar agus scéalta uathúla faoi bhráid an lucht féachana i gcroílár sceidil RTÉ, go háirithe ar RTÉ One.

I measc na gCláracha Gaeilge le déanaí bhí an tsraith sheanbhunaithe 'Scannal', 'Abhainn' agus 'Cloch le Carn'. Sraitheanna ilpháirte aon cheamara iad seo ar fad a léirítear in RTÉ agus a thaispeántar de ghnáth ar an Luan ar RTÉ One ag 19.30. Tá roinnt tionscadal a léiríodh agus a maoiníodh i gcomhar craolta againn le cúpla bliain, ina measc 'Deirfiúracha na hEolaíochta' [BAI], 'Oíche na Gaoithe Móire' [BBC N.I./ILBF/BAI], 'Guth na nGael' [BAI] agus 'Wolfland' [RTÉ/BBC N.I./ILBF/BAI].

Leanfaidh Cláracha Gaeilge ag lorg maoinithe, infheistíochta agus deiseanna tacaíochta do thograí is féidir a thaispeáint i sceideal RTÉ One agus RTÉ 2. Táimid ag lorg tionscadail a phléann le gach gné den saol in Éirinn agus lasmuigh di sa lá atá inniu ann.
Scéalta téagartha, ábhartha a mbeadh carachtair ina gcroílár atáimid a lorg sna tograí a ábhar arna léiriú i nGaeilge a bheadh tarraingteach do raon leathan den phobal.

Féadfaidh tograí a bheith i nGaeilge agus faoi ghnéithe den Ghaeilge. Féadfaidh siad a bheith réamhbhreathnaitheach, bunaithe san am i láthair agus meascán seánraí a bheith
i gceist agus gnéithe slí mhaireachtala, siamsaíochta, oideachais srl a bheith ag baint leo.

Féadfar tograí a chur ar aghaidh do shraitheanna ilpháirte a d'fhéadfaí a thaispeáint roimh an tairseach nó ina dhiaidh ar RTÉ One agus RTÉ2. D'fhéadfadh gur cláracha faisnéise breathnaitheacha leanúnacha a bheadh i gceist nó cláracha tráchtaireachta.

Tá suim ar leith againn i gcláracha Gaeilge a mbeadh leagan amach glan nua orthu chomh maith le hábhar nua-scríofa ar leith, a mbeadh na láithreoirí luaite leo.

Tá suim againn dul sa tóir ar dheiseanna cuí Maoiniú ó Fhógróirí agus breithneofar go háirithe tograí a bhainfeadh le hábhar a d'fhéadfaí a chraoladh ar níos mó ná ardán
amháin nó ar fud ardáin éagsúla.

**********************************************

RTÉ invites submissions for TG4 programming 2016/2017 under the category Cláracha Gaeilge, Education and Science - TG4 Young People's

RTÉ welcomes proposals for a competition, challenge or quiz-based series for broadcast on TG4 where schools, clubs, friends or families compete in an entertaining, fun-filled manner that challenges the competitors and also the audiences at home. Among the previous strands to have played in these slots are 'Cruinneas' and 'Bog Stop'.

Proposals will ideally include a strong presenter and/or on-screen talent[s], and all proposals should be deliverable to TG4 in Autumn, 2016, for transmission in January, 2017.

No of Episodes: 66

Programme Duration: 25 mins

Budget: To a maximum of €335k.

All proposals should be entered onto the RTÉ eCommissioning system and the closing date
for receipt of submissions is Tuesday, March 1st at 5pm. (Strict Deadline)

We ask, in the first instance, that producers submit ideas into the eCommissioning system:
https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx
under the programme category "Cláracha Gaeilge, Education & Science - TG4 Autumn 2016"

RTÉ ag lorg aighneachtaí maidir le cláracha ar TG4 in 2016 faoin gcatagóir Cláracha Gaeilge, Oideachas agus Eolaíocht - Cláracha do Dhaoine Óga ar TG4

Fáilteoidh RTÉ roimh thograí do shraith cláracha comórtais, dúshláin nó quiz-bhunaithe a bheidh le craoladh ar TG4 agus ina rachaidh scoileanna, clubanna, cairde nó teaghlaigh in iomaíocht lena chéile ar bhealach spraíúil agus siamsúil, sraith a thabharfaidh dúshlán do na hiomaitheoirí agus don lucht féachana sa bhaile. I measc sraitheanna mar é roimhe seo
bhí 'Cruinneas' agus 'Bog Stop'.

Ba chóir láithreoir láidir agus/nó an tallann a bheidh ar an scáileán a lua sna tograí a bheidh le seachadadh ar TG4 i bhFómhar 2016 agus le craoladh i mí Eanáir 2017.

Líon Clár: 66

Fad Cláir: 25 nóim

Buiséad: Suas go €335k ar a mhéid.

Ní mór gach togra a iontráil i gcóras ríomhChoimisiúnaithe RTÉ agus Dé Máirt an 1ú Márta ag 5pm an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

We ask, in the first instance, that producers submit ideas into the eCommissioning system:
https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx
under the programme category "Cláracha Gaeilge, Education & Science - TG4 Autumn 2016

**************************************************

Science Documentaries, 2016

In 2015 the Science Foundation Ireland 'Science in Ireland Barometer' found that just 48% of the Irish public feel informed of research and developments in the areas of science, technology, engineering and maths [STEM]. The Barometer also found that while almost 90% of the public value the contribution of STEM to our society and recognise the importance of STEM education and research 71% say that these areas are too complex for them to discuss or engage with. [Source - Science in Ireland Barometer]

Technology, science and engineering touch many aspects of daily life in Ireland, from the increased use of smart phones to choices we make about transport to information about our health. Many of the challenges facing the country in the future - including food production, sustainable energy and security issues - will all rely on STEM for solutions. For Ireland to make the right decisions it is essential to engage the public more in the conversation.

Science Foundation Ireland last year agreed a joint initiative with RTÉ in a bid to make science, engineering and technology more accessible to the public through television and digital media content. With the potential of broadcast output to reach wide audiences, this joint initiative will support projects that take pioneering research and developments in Ireland to underpin programmes that have broad appeal.

These programmes should engage audiences by using creative, novel approaches and embedding the science, technology or engineering in real stories.

RTÉ and Science Foundation Ireland are now seeking proposals for three one-hour documentaries that have strong, popular science-based themes at heart. Special consideration will be given to proposals that deal with the theme of Ireland in the Digital age and to how technology is impacting on our culture and lives. Of particular interest are subjects like cybercrime and cybersecurity, big data, digital personality and connectedness. Some of us revel in the personalisation of our internet usage while others fear the idea. We expect connectivity; we expect to have security of our data when making online purchases. Ireland is leading pioneering research in digital areas including what to do with all the digital information we create every day [big data], how everything we use can communicate with each other [the internet of things] and making sense of the digital world so it's meets each of our individual needs [connectedness and adaptable digital content]. We want to help people understand and enable conversations on these essential elements to this digital age.

These proposals should be suitable for transmission in the prime-time schedule on RTÉ One in Autumn, 2016 and should have strong, popular appeal, as well as being relevant to Irish audiences. Proposals can be authored or presenter led but we are not seeking profiles. Proposals should, in all instances, reflect the contribution of science, technology, engineering and maths in contemporary Irish society.

To this end, this call will also be supported by a briefing session at Science Foundation Ireland, Wilton Park House, Dublin, on the 10th Feb at 10.30. This session will provide more insight to the RTÉ/ SFI Joint initiative and this particular call.

All proposals should be far-reaching in their ambition, using fresh approaches to engage a non-science seeking audience in science conversations. Proposals must be scientifically sound and will require the input of a science professional[s] either in an advisory role or a direct collaboration role. Proposals should clearly indicate the name[s] of the scientific, technological or engineering expert/ collaborators on the projects, the role they will play in the project and confirmations of their involvement.

Proposals are encouraged to demonstrate the scope of the programme to broaden its reach and educational impact through supporting digital accompaniments such as websites, apps, social media for example.

Budgets for the documentary projects [which can be one-offs or multi-part] will be costed at a maximum of €120,000 per hour.

Please also note that proposals should be submitted to RTÉ for consideration not later than 5pm on March 14th, 2016. (Strict Deadline)

We ask, in the first instance, that producers submit ideas into the eCommissioning system:
https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx
under the programme category "Cláracha Gaeilge, Education & Science - Science Documentaries, 2016"

Please note that proposals that can achieve lower costs per hour will be particularly attractive.

***************************************************

Format Farm

We are always looking for ideas that can be developed or commissioned for Format Farm. For more information on Format Farm please click here

**********************************************

RTÉ 2016
Terms & Conditions