RTÉ CLÁRACHA GAEILGE EDUCATION & SCIENCE

COMMISSIONING BRIEF
UPDATED: 17th August 2015

Ceannasaí Cláracha Gaeilge, Education and Science : Colm O'Callaghan
Executive Producer: Kevin Cummins


Recent highlights on the slate are strong, public education pieces like 'We Need To Talk About Porn', 'Coming Out of The Curve' and 'Close To Evil', all of which took challenging and difficult topics - the Irish consumption of pornography, human rights for the LGBTQ community and Holocaust denial respectively - into the heart of the prime time schedules on RTÉ One with no little impact.

Forthcoming output includes a four-part series on Crumlin Children's Hospital from a practitioner perspective, a two-part observational documentary on the first Educate Together secondary school in Ireland and an authored history of St. Joseph's School for Deaf Children. We are currently in production on an observational series on a year in the life of Trinity College and will start work shortly on a four-part series on digital literacy.

We're open to fresh perspectives in both Education and Science and all projects that can be re-skinned as practical teaching tools or with a Curricular focus will be given special consideration.

We are especially interested in developing our public education output and in wide-focus Literacy proposals :- these could, for instance, deal with sexual literacy, social literacy, food literacy etc. Public Education output can interpreted as anything from the award-winning feature documentary, 'Close To Evil', to the long-running global affairs series 'What In The World' to the literacy series 'The Family Project'.

The genre is keen on dual-platform story-telling and is interested in exploring opportunities in this respect :- proposals that can co-exist on-line and that can endure before and after linear transmission are especially welcome.

In the last eighteen months we've broadcast a variety of authored documentaries from Joe Brolly, Tomi Reichental and Dónal Óg Cusack and we have a broad and diverse view
of on-screen talent and how that talent is utilised.

Recent successes in the field of science-based output include 'Joe Brolly - Perfect Match', 'Unbreakable - The Mark Pollock Story' and 'The Sound Barrier', all of which had broad science themes at the root of strong, contemporary Irish stories. RTÉ has recently
launched a joint initiative with Science Foundation Ireland and the first fruits of that relationship will be seen on screen over the coming nine months. Further opportunities
under this initiative will be unveiled before the end of the year.

We are also open to discussing strategic and funding partnerships, advertiser-funded programming and completion funding where appropriate. We have funded several
recent projects in partnership with the B.A.I.'s Sound And Vision scheme and will continue to support particular proposals that comply with the spirit of that fund.

CLÁRACHA GAEILGE COMMISSIONING BRIEF

RTÉ Television has a strong reputation for quality programming in the Irish language and about the Irish language. We have long captured strong, unique issues, stories and voices and given them a platform in the heart of the RTÉ schedules, particularly on RTÉ One.

Recent output from Cláracha Gaeilge includes the long-running series 'Scannal', 'Abhainn' and 'Cloch Le Carn', all of which are multi-part, single-camera series that are produced in-house and that have played primarily on Mondays, RTÉ One, at 1930. Over
the last number of years we have also broadcast a number of co-produced and co-funded projects, among them 'Deirfiúracha Na hEolaíochta' [BAI], 'Oíche Na Gaoithe Móire' [BBC N.I./ILBF/BAI], 'Guth na nGael' [BAI] and 'Wolfland' [RTÉ/BBC N.I./ILBF/BAI].

Cláracha Gaeilge will continue to seek funding, investment and support opportunities for proposals that can play in the RTÉ One and RTÉ 2 schedules. We are looking for projects that deal with all aspects of life and living in contemporary Ireland and beyond.
Proposals should be relevant, have strong stories and characters at their core, have broad audience appeal and should be produced in the Irish language.

Proposals can be in the Irish language and can be about aspects of the Irish language. They can be forward looking, rooted in the present and can be cross-genre, covering aspects of lifestyle, entertainment, education etc.

Proposals can be for multi-part series that can be scheduled in pre and post-watershed on RTÉ One and on RTÉ 2. These can be ongoing observational documentaries or closed narrative pieces.

We are especially interested in original formatted ideas in the Irish language and are always interested in distinctive, authored pieces and proposals with on-screen talent attached.

We are interested too in pursuing appropriate Advertiser-Funded opportunities and special consideration will be given to proposals with cross-platform and dual-platform potential.

**********************************************

Format Farm

We are always looking for ideas that can be developed or commissioned for Format Farm. For more information on Format Farm please click here

**********************************************

EOLAS COIMISIÚNAITHE

Tá cáil mhaith ar Theilifís RTÉ maidir le cláracha ar ardchaighdeán a chur ar fáil i nGaeilge agus faoin nGaeilge. Is fada muid ag cur ábhar agus scéalta uathúla faoi bhráid an lucht féachana i gcroílár sceidil RTÉ, go háirithe ar RTÉ One.

I measc na gCláracha Gaeilge le déanaí bhí an tsraith sheanbhunaithe 'Scannal', 'Abhainn' agus 'Cloch le Carn'. Sraitheanna ilpháirte aon cheamara iad seo ar fad a léirítear in RTÉ agus a thaispeántar de ghnáth ar an Luan ar RTÉ One ag 19.30. Tá roinnt tionscadal a léiríodh agus a maoiníodh i gcomhar craolta againn le cúpla bliain, ina measc 'Deirfiúracha na hEolaíochta' [BAI], 'Oíche na Gaoithe Móire' [BBC N.I./ILBF/BAI], 'Guth na nGael' [BAI] agus 'Wolfland' [RTÉ/BBC N.I./ILBF/BAI].

Leanfaidh Cláracha Gaeilge ag lorg maoinithe, infheistíochta agus deiseanna tacaíochta do thograí is féidir a thaispeáint i sceideal RTÉ One agus RTÉ 2. Táimid ag lorg tionscadail a phléann le gach gné den saol in Éirinn agus lasmuigh di sa lá atá inniu ann.
Scéalta téagartha, ábhartha a mbeadh carachtair ina gcroílár atáimid a lorg sna tograí a ábhar arna léiriú i nGaeilge a bheadh tarraingteach do raon leathan den phobal.

Féadfaidh tograí a bheith i nGaeilge agus faoi ghnéithe den Ghaeilge. Féadfaidh siad a bheith réamhbhreathnaitheach, bunaithe san am i láthair agus meascán seánraí a bheith
i gceist agus gnéithe slí mhaireachtala, siamsaíochta, oideachais srl a bheith ag baint leo.

Féadfar tograí a chur ar aghaidh do shraitheanna ilpháirte a d'fhéadfaí a thaispeáint roimh an tairseach nó ina dhiaidh ar RTÉ One agus RTÉ2. D'fhéadfadh gur cláracha faisnéise breathnaitheacha leanúnacha a bheadh i gceist nó cláracha tráchtaireachta.

Tá suim ar leith againn i gcláracha Gaeilge a mbeadh leagan amach glan nua orthu chomh maith le hábhar nua-scríofa ar leith, a mbeadh na láithreoirí luaite leo.

Tá suim againn dul sa tóir ar dheiseanna cuí Maoiniú ó Fhógróirí agus breithneofar go háirithe tograí a bhainfeadh le hábhar a d'fhéadfaí a chraoladh ar níos mó ná ardán
amháin nó ar fud ardáin éagsúla.

**********************************************

RTÉ 2015
Terms & Conditions