RTÉ CLÁRACHA GAEILGE EDUCATION & SCIENCE

COMMISSIONING BRIEF

UPDATED: 20th July 2016

Ceannasaí Cláracha Gaeilge, Education and Science : Colm O'Callaghan

Executive Producer: Kevin Cummins

CLÁRACHA GAEILGE COMMISSIONING BRIEF

RTÉ Television has a strong reputation for quality programming in the Irish language and about the Irish language.

We have long captured strong, unique issues, stories and voices and given them a platform in the heart of the RTÉ schedules, particularly on RTÉ One.

Recent output from Cláracha Gaeilge includes the long-running series 'Scannal', and 'Cloch Le Carn', both of which are multi-part, single-camera series that are produced in-house and that have played primarily on Mondays, RTÉ One, at 1930. In 2016, we broadcast three new, short documentary strands :- 'Ar Son Na Poblachta' looked at less obvious aspects of the 1916 Rising, 'Comhrialtas' dealt with the history of coalition governments in Ireland and 'Euros' took a retrospective look at Ireland's experiences in the European football championships of 1988 and 2012.

Over the last number of years we have also broadcast a number of co-produced and co-funded projects, among them 'Deirfiúracha Na hEolaíochta' [BAI], 'Oíche Na Gaoithe Móire' [BBC N.I./ILBF/BAI], 'Guth na nGael' [BAI] and 'Wolfland' [RTÉ/BBC N.I./ILBF/BAI].

We are currently in production on a number of series supported by B.A.I. through it's Sound And Vision scheme.
Cláracha Gaeilge is now seeking proposals for a single, one-off, half-hour documentary for RTÉ One that has the capacity to return as to the RTÉ One schedules as a full series.

We are especially looking for projects that deal with aspects of life and living in contemporary Ireland and beyond.
Proposals should be relevant, have strong stories and characters at their core, have broad audience appeal and should be produced in the Irish language. They can be forward looking, rooted in the present and can be cross-genre, covering aspects of lifestyle, entertainment, education etc. Proposals can be talent-led and authored.

The maximum budget is set at c. €55k. However, more cost-effective proposals will be of particular interest.

We ask, in the first instance, that producers submit ideas into the eCommissioning system:
https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx
under the programme category "Cláracha Gaeilge Education/Science "Single, one off Documentary"

Closing date for submissions is Tuesday 30th August 2016 @ 12 noon. Strict Deadline

*****************************************************************************
Cláracha Gaeilge is also actively seeking proposals for projects that may be suitable for support for the Irish Language Broadcast Fund [I.L.B.F.], the next round of which closes on September 2nd next.

All proposals should be mindful of the criteria of that fund, details of which are available here
http://www.northernirelandscreen.co.uk/categories/7/ilbf.aspx

We ask, in the first instance, that producers submit ideas into the eCommissioning system:
https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx
under the programme category "Cláracha Gaeilge Education/Science "ILBF September 2016"

Closing date for submissions is Tuesday 30th August 2016 @ 12 noon. Strict Deadline

******************************************************************************************
EOLAS COIMISIÚNAITHE DO CHLÁRACHA GAEILGE


Tá cáil mhaith ar Theilifís RTÉ maidir le cláracha ar ardchaighdeán a chur ar fáil i nGaeilge agus faoin nGaeilge. Is fada muid ag cur ábhar agus scéalta uathúla faoi bhráid an lucht féachana i gcroílár sceidil RTÉ, go háirithe ar RTÉ One.
I measc na gCláracha Gaeilge le déanaí bhí an tsraith sheanbhunaithe Scannal agus Cloch le Carn. Sraitheanna ilpháirte aon cheamara an dá shraith seo a léirítear in RTÉ agus a thaispeántar de ghnáth ar an Luan ar RTÉ One ag 1930. In 2016, chraolamar trí shnáithe ghearra faisnéise:- léirigh 'Ar Son Na Poblachta' gnéithe d'Éirí Amach 1916 nach raibh eolas forleathan orthu, phléigh 'Comhrialtas' le stair na gcomhrialtas in Éirinn agus chaith 'Euros' súil siar ar mar a d'éirigh le hÉirinn i gcomórtais sacair na hEorpa i 1988 agus in 2012.

Tá roinnt tionscadal a léiríodh agus a maoiníodh i gcomhar craolta againn le cúpla bliain, ina measc Deirfiúracha na hEolaíochta [BAI], Oíche na Gaoithe Móire [BBC N.I./ILBF/BAI], Guth na nGael [BAI] agus Wolfland [RTÉ/BBC N.I./ILBF/BAI].

Táimid i mbun léiriúcháin ar roinnt sraitheanna faoi láthair le tacaíocht ón BAI tríd an scéim Fuaime agus Físe .
Tá Cláracha Gaeilge ag lorg tograí anois do chlár faisnéise aonair leathuair an chloig ar fhad le haghaidh RTÉ One a mbeadh d'acmhainn aige filleadh ar sceideal RTÉ One mar shraith iomlán.

Go speisialta, táimid ag lorg tionscadail a phléann le gach gné den saol in Éirinn agus lasmuigh di sa lá atá inniu ann.
Scéalta téagartha, ábhartha a mbeadh carachtair ina gcroílár atáimid a lorg sna tograí, arna léiriú i nGaeilge agus a bheadh tarraingteach do raon leathan den phobal. Féadfaidh siad a bheith réamhbhreathnaitheach, bunaithe san am i láthair agus meascán seánraí a bheith i gceist agus gnéithe slí mhaireachtála, siamsaíochta, oideachais srl a bheith ag baint leo. Is féidir aisteoirí agus údair a lua sna tograí.


Tuairim is €55k an buiséad uasta atá leagtha amach don chlár. Cuirfear fáilte mhór roimh thograí a bheadh níos éifeachtaí ó thaobh costais, áfach.

Iarraimid ar léiritheoirí a gcuid smaointe a chur ar aghaidh ar dtús ar an gcóras ríomhChoimisiúnaithe:
https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx
faoin gcatagóir cláir Cláracha Gaeilge Oideachas/Eolaíocht "Clár Faisnéise aonair"
Dé Máirt an 30 Lúnasa 2016 @ 12 meán lae an dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh na sprice.

**********************************************

Format Farm

We are always looking for ideas that can be developed or commissioned for Format Farm. For more information on Format Farm please click here

**********************************************

RTÉ 2016
Terms & Conditions