RTÉ CLÁRACHA GAEILGE EDUCATION & SCIENCE

COMMISSIONING BRIEF

UPDATED: 13th December 2017

Ceannasaí Cláracha Gaeilge, Education and Science : Colm O'Callaghan

Executive Producer: Kevin Cummins

CLÁRACHA GAEILGE COMMISSIONING BRIEF

**********************************************

RTÉ Television has a long-standing reputation for quality programming in the Irish language. We have, over many years, captured strong, unique issues, stories and voices and given them a platform in the heart of the RTÉ schedules, particularly on RTÉ One.

Recent output from Cláracha Gaeilge includes the long-running in-house series 'Scannal', 'Cloch Le Carn' and 'The Geansaí', all of which are multi-part, single-camera strands that have played on Mondays, RTÉ One, at 1930 and on Thursdays, RTÉ One at 1900. We have also broadcast several other short documentary series - 'Ar Son Na Poblachta', 'Comhrialtas' and 'Euros' - produced, again, by our in-house team.

And we have recently broadcast the series 'Polaitíocht :- Power On The Box' and 'GAA Nua', both of which were produced independently via the BAI's Sound And Vision fund.

Over the last number of years we have also broadcast several projects co-produced and co-funded through the Irish Language Broadcast fund, among them 'Oíche Na Gaoithe Móire' [BBC N.I./ILBF/BAI] and 'Wolfland' [RTÉ/BBC N.I./ILBF/BAI], and we are currently in pre-production on a high-end music series with BBC Alba, through the ILBF, for broadcast in 2018.
We are also in production on a number of new series supported by B.A.I., through it's Sound And Vision scheme.

We have recently broadcast the bi-lingual social history documentary, 'U2 Agus An Arc', and are now seeking proposals for a single, one-off, half-hour documentary for RTÉ One, for transmission in 2018, but that has the capacity to return to the RTÉ One schedules as a full series.

All proposals under this round should be relevant, have strong stories and characters at their core, have broad audience appeal and should be produced in the Irish language. They can be forward looking or retrospective, rooted in the present or the past and can be cross-genre, covering aspects of lifestyle, entertainment, education etc. Proposals can be talent-led and authored, or not.

The maximum budget is set at c. €55k. However, more cost-effective proposals will be of particular interest.

The closing date for receipt of all proposals is 12 noon on Friday 26 January (Strict Deadline)

We ask, in the first instance, that producers submit ideas into the eCommissioning system: https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx
under the programme category "Claracha Gaeilge - RTÉ One - Single Documentaries 2018"

**********************************************

EOLAS COIMISIÚNAITHE DO CHLÁRACHA GAEILGE

Buiséad: Tuairim is €55k an buiséad uasta atá leagtha amach don chlár. Cuirfear fáilte mhór, áfach, roimh thograí a bheadh níos éifeachtaí ó thaobh costais.
Craoladh: Clár faisnéise aonair, aon uaire, leathuair an chloig ar RTÉ One

Tá cáil mhaith le fada ar Theilifís RTÉ i dtaobh cláracha ar ardchaighdeán a chur ar fáil i nGaeilge. Táimid le blianta fada ag cur ábhar agus scéalta uathúla faoi bhráid an lucht féachana i gcroílár sceidil RTÉ, go háirithe ar RTÉ One.

I measc na gCláracha Gaeilge le déanaí bhí na sraitheanna seanbhunaithe 'Scannal', 'Cloch le Carn' agus 'The Geansaí'. Sraitheanna ilpháirte aon-cheamara iad na sraitheanna seo a léirítear in RTÉ agus a thaispeántar de ghnáth ar an Luan ar RTÉ One ag 19.30 agus Déardaoin ar RTÉ One ag 19.00. Tá roinnt sraitheanna gearra faisnéise craolta againn freisin - 'Ar Son Na Poblachta', 'Comhrialtas' agus 'Euros' - arís a léiríodh in RTÉ.

Agus chraolamar le déanaí freisin an tsraith 'Polaitíocht: - Power On The Box' agus 'GAA Nua', dhá sraith a léiríodh go neamhspleách le cúnamh ó chiste Fuaime agus Físe Údarás Craolacháin na hÉireann.

Tá roinnt tionscadal, arna gcomhléiriú agus gcomh-mhaoiniú tríd an gCiste Craoltóireachta Gaeilge, craolta againn le roinnt blianta ina measc 'Oíche Na Gaoithe Móire' [BBC N.I./ILBF/BAI] agus 'Wolfland' [RTÉ/BBC N.I./ILBF/BAI], agus táimid faoi láthair i mbun réamhléiriúcháin ar shraith ceoil le BBC Alba, tríd an ILBF, a bheidh le craoladh in 2018.

Táimid freisin i mbun léiriúcháin ar roinnt sraitheanna nua le tacaíocht ón Údarás Craolacháin na hÉireann tríd an scéim Fuaime agus Físe.

Chraolamar le déanaí an clár faisnéise staire sóisialta dátheangach , 'U2 agus An Arc', agus cuirfimid fáilte anois roimh thograí faisnéise aonair, aon-uaire, leathuair an chloig le craoladh ar RTÉ One in 2018 ach a bhféadfaí é a thabhairt ar ais i sceideal RTÉ One mar shraith iomlán.

Ní mór scéalta téagartha, ábhartha a mbeadh carachtair ina gcroílár a bheith ag baint le gach togra, arna léiriú i nGaeilge agus a bheadh tarraingteach do raon leathan den phobal. Féadfaidh siad a bheith réamhbhreathnaitheach nó aisbhreathnaitheach, bunaithe san am i láthair nó san am atá caite agus meascán seánraí a bheith i gceist agus gnéithe slí maireachtála, siamsaíochta, oideachais srl a bheith ag baint leo. Is féidir aisteoirí agus údair a lua sna tograí ach ní gá.

An 12 meán lae Dé hAoine an 26ú Eanáir 2017 (Spriocdháta daingean) an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais agus ní mór gach togra a chur ar aghaidh via córas ríomhChoimisiúnaithe RTÉ.

Iarraimid ar léiritheoirí smaointe a chur ar aghaidh ar dtús ar an gcóras ríomhChoimisiúnaithe: https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx
faoin gcatagóir clár Cláracha Gaeilge, Oideachas & Eolaíocht "Cláir Fhaisnéise Aonair RTÉ One 2018"

We ask, in the first instance, that producers submit ideas into the eCommissioning system: https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx
under the programme category "Claracha Gaeilge - RTÉ One - Single Documentaries 2018"

**********************************************

RTÉ 2016
Terms & Conditions