Major Theme - {title}
Bailiúchán bliantúil an Chonartha faoi bhrú
Fógra do bhailiúchán Sheachtain na Gaeilge 1903 ó 'Irisleabhar na Gaedhilge, Márta 1903 Photo: DigitalLibrary@Villanova University

Bailiúchán bliantúil an Chonartha faoi bhrú

Baile Átha Cliath, 17 Márta 1917 - Tá Seachtain na Gaeilge linn arís agus an bailiúchán ar son an Chiste Teanga ar siúl timpeall na tíre.

Tá muinín ag Conradh na Gaeilge go n-éireoidh go maith leis an ngníomhaíocht is mó tiomsaithe airgid dá gcuid, ainneoin bacanna nua a cuireadh ina mbealach i mbliana.

Ón naonúr déag ar gabháladh is ar díbríodh go Sasana iad an mhí seo chaite, is baill den Chonradh seisear acu – agus triúr acu siúd ar an gCoiste Gnótha. Comhartha seo, dar le heagarfhocal ins An Claidheamh Soluis, dá bhfuil i ndán do ghluaiseacht na Gaeilge:

‘No honest man in Ireland believes that the Gaelic League is guilty of ‘criminal’ things, and if it is to be suppressed because it has remained true to its purpose, the suppression shall have to be done in such a way that the world may know that Dublin Castle looks on the Irish language as a criminal tongue.’

Thairis sin ba dheacra ná ariamh an t-ullmhúchán do Sheachtain na Gaeilge na bliana seo de dheasca rialúchán nua á gcur i bhfeidhm ag údaráis an Chaisleáin agus srianta ar líon na laethanta a gceadaítear bailiúchán airgid orthu. Tá na cigirí contae ag éileamh níos mó eolais ná mar is réasúnta, rud a fhágann an fhoireann i gceanncheathrú an Chonartha báite sa mhaorlathas agus sa pháipearachas.

Mar sin féin tá an Conradh meáite ar leanúint ar aghaidh lena gcuid oibre agus impítear ar léitheoirí an Chlaidimh, a ndícheall a dhéanamh ar son chúis na teanga:

‘It is Ireland that asks now, not England, or any other nation, but our own. It is our own task that we are asked to perform, and on its performance depends not only the survival of our nationality, but the survival of the Gael, for without the Irish language, and the Irish mind which that language proclaims, there can be no Gaelic nation. We ask the help of all who believe in a Gaelic nationhood. The slave, we know will not help us.’

[Editor's note: This is an article from Century Ireland, a fortnightly online newspaper, written from the perspective of a journalist 100 years ago, based on news reports of the time.]

RTÉ

Century Ireland

The Century Ireland project is an online historical newspaper that tells the story of the events of Irish life a century ago.