Technical Spec (PDF) Please read these before using any RTÉ logos 

SONRAÍOCHTAÍ TEICNIÚLA

  Lógóchlónna Fhor-réimsí RTÉ

Tá úsáid For-réimsí ar cheann de na príomh-chrainn taca d’fhorbairt bhranda RTÉ.

Soláthraíonn struchtúr For-réimsí RTÉ bealach ina bhféadtar gach aschur de chuid RTÉ, beag beann ar sheirbhís, a bheith fi te fuaite lena chéile agus nasctha go díreach le branda RTÉ agus le Réimse Freagrachtaí Seirbhíse Poiblí (PSR) na heagraíochta freisin.

Tá aon cheann déag d’Fhor-réimsí ann:
Ealaíona RTÉ
Drámaíocht RTÉ
Oideachas RTÉ
Siamsaíocht RTÉ
Fíorasach RTÉ
Stíl Mhaireachtála RTÉ
Ceol RTÉ
Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ
Reiligiún RTÉ
Spórt RTÉ
Daoine Óga RTÉ

 

Ní féidir aon chuid den lámhleabhar seo a atáirgeadh nó a tharchur in aon fhoirm nó in aon tslí nó a stóráil ar chóras aisghabhála d’aon chineál gan cead roimh ré ó RTÉ.

All contents © copyright RTÉ 2006
All rights reserved
© Cóipcheart RTÉ 2006
Gach ceart ar cosaint