Technical Spec (PDF) Please read these before using any RTÉ logos 
  Lógónna Clár Aonair
  Lógónna Clár Aonair

Lógónna Clár Aonair RTÉ le húsáid den scáileán

Treoirlínte do leagan amach lógó clár aonair le húsáid den scáileán
  Tá sé riachtanach go mbeadh gach clár de chuid RTÉ nasctha go dlúth le branda RTÉ.
  Ní mór do lógó an chláir a bheith cosúil leis an aithint ar an aer.

Eangach deartha lógó
  Ba chóir go mbeadh RTÉ 30% ar a laghad d’airde theideal an chláir iarbhír.
  Ní mór don lógó a bheith leagtha amach chun go mbeidh feidhm leis i ngach meán lenan-áirítear an Gréasán agus i bhfoirm chló.
  Baineann na treoirlínte céanna a bhaineann le gach lógó de chuid RTÉ le lógónnachláir RTÉ.
  Beidh gá le hobair ealaíne ardtaifeach lena chinntiú go mbeidh atáirgeadh soiléir.
  Ní féidir lógónna clár aonair a úsáid do stáiseanóireacht ná do chártaí gnó.

All contents © copyright RTÉ 2006
All rights reserved
© Cóipcheart RTÉ 2006
Gach ceart ar cosaint