Technical Spec (PDF) Please read these before using any RTÉ logos 

SONRAÍOCHTAÍ TEICNIÚLA
Sainmhíniú & Treoirlínte ar Bhranda RTÉ

 

  Réamhrá
Is maoin chumhachtach agus uathúil é a bhranda do RTÉ. Ba chóir go léireofaí branda RTÉ leis an úinéireacht, mórtas agus comhleanúnachas is dual dó.

Tugann na sonraíochtaí teicniúla seo mionchuntas ar na sonraíochtaí teicniúla atá le húsáid i gcás lógónna uile RTÉ. Tá an cháipéis inmheánach, Treoirlínte ar Bhranda RTÉ, ann mar threoirleabhar d’fhoireann RTÉ a bhíonn ag déileáil leis an mbranda agus leis na lógónna.

Chuir Aonad Aithne Corparáide RTÉ (AAC) an cháipéis le chéile i gcomhar leis na Rannáin Gnó Comhtháite (IBDnna).

  Príomhphrionsabail
Ní mór cloí go daingean leis na sonraíochtaí teicniúla seo i gcónaí, beag beann ar an gcás nó an duine a bhíonn i gceist.

Beidh an duine ó RTÉ a sholáthróidh na sonraíochtaí teicniúla do thríú páirtí freagrach as a gceartúsáid agus ní mór dul i gcomhairle leis/léi chun ceadú foirmiúil a fháil.

Clúdaíonn na sonraíochtaí teicniúla sé réimse:

  Lógó RTÉ

  Lógónna seirbhísí éagsúla RTÉ

  Lógóchlónna Fhor-réimsí RTÉ

  Lógóchlónna stíl tí RTÉ

  Leagan amach lógó clár aonair RTÉ le húsáid den scáileán.

  Teidil chreidiúna fráma scoir RTÉ I gcás amhrais

Ghliogáil le hÍoslódáil (PDF)
Bí cinnte iad súid a léamh roimh lógónna RTÉ a úsáid
Sonrai Teicniula.pdf (Irish) 

Teagmhálaí Aonad Aithne Corparáide RTÉ:
Christina Carey Shaw,
E-mail: christina.careyshaw@rte.ie
Telephone: 01-2083323

Claire Martin,
Ríomhphost: Claire.Martin@rte.ie
Folíne: 01-2084895

Ní féidir aon chuid den lámhleabhar seo a atáirgeadh nó a tharchur in aon fhoirm nó in aon tslí nó a stóráil ar chóras aisghabhála d’aon chineál gan cead roimh ré ó RTÉ.

All contents © copyright RTÉ 2006
All rights reserved
© Cóipcheart RTÉ 2006
Gach ceart ar cosaint