Technical Spec (PDF) Please read these before using any RTÉ logos 

SONRAÍOCHTAÍ TEICNIÚLA

  Lógóchlónna stíl tí RTÉ

Is ann do stíl tí RTÉ lena chinntiú go mbíonn cur i láthair ar aithne corparáide RTÉ comhleanúnach.

Baintear úsáid as stíl tí RTÉ d’fhonn ainmniú a dhéanamh ar IBD, ar Ghrúpaí Taibhithe agus ar chodanna eile den eagraíocht, m.sh.

Cuireann stíl tí RTÉ in iúl go bhfuil stádas oifi giúil ag aonad laistigh den eagraíocht. Dá réir sin, tá diansmacht ar úsáid na stíle tí le lógó RTÉ.

Baintear úsáid as stíl tí RTÉ freisin chun ainmniú a dhéanamh ar chláir Teilifíse nó Raidió, m.sh.

Tá diansmacht ar úsáid lógónna nó aithintí físiúla eile (ar nós aithintí teilifíse).

 

Ní féidir aon chuid den lámhleabhar seo a atáirgeadh nó a tharchur in aon fhoirm nó in aon tslí nó a stóráil ar chóras aisghabhála d’aon chineál gan cead roimh ré ó RTÉ.

All contents © copyright RTÉ 2006
All rights reserved
© Cóipcheart RTÉ 2006
Gach ceart ar cosaint