Polasaithe & Treoirlínte

Caighdeáin agus Treoirlínte Clár RTÉ 2008

Leagann na Caighdeáin agus na Treoirlínte seo amach polasaithe eagarthóireachta RTÉ, ár stádas agus ár n-oibleagáidí dlíthiúla, ár bhfreagrachtaí, ár n-ardaidhmeanna chun na caighdeáin is airde a bhaint amach, agus ár dtiomantais.

Caighdeáin agus Treoirlínte Clár RTÉ - 2008- Cliceáil anseo

www.rte.ie/about/ie