Mar a Reáchtáiltear RTÉ

Fís, Misean, Luachanna

Fís, Misean, Luachanna

Fís RTÉ:

 • Is é Fís RTÉ ná muinín mhuintir na hÉireann a chothú mar fhoinse eolais agus inspioráide a léiríonn agus a shaibhríonn a saol.

Is é Misean RTÉ:

 • Éagsúlacht chultúrtha agus réigiúnach mhuintir na hÉireann go léir a chothú agus a léiriú
 • Cláir agus seirbhísí sainiúla uaillmhianacha de shárchaighdeán a chur ar fáil, agus béim a chur ar léiriúcháin bhaile
 • Muintir na hÉireann a choinneáil ar an eolas leis an tseirbhís nuachta chuimsitheach neamhspleách is fearr is féidir
 • Rannpháirtíocht náisiúnta i ngach mórimeacht a éascú

Luachanna RTÉ

 • Feidhmiú ar mhaithe leis an bpobal, ag soláthar nuachta agus cúrsaí reatha a bhíonn cothrom, neamhchlaonta, cruinn agus dúshlánach
 • Nasc a chruthú lenár luchtanna féachana agus éisteachta trína riachtanais a thuiscint agus a shásamh
 • Seirbhís a chruthú a bhfuil luach airgid inti
 • A bheith cruthaitheach inár ngníomhartha go léir
 • A bheith macánta oscailte inár ngníomhartha go léir
 • Freagracht phearsanta a ghlacadh maidir le saothrú ar son chuspóirí na heagraíochta
 • A bheith freagrach don fhoireann agus plé le gach duine mar dhuine ar leith
 • Saothrú le chéile chun go mbainfidh gach duine, rannóg, rannán agus an eagraíocht uile barr feabhais amach
 • Meas a bheith againn ar a chéile agus ar éagsúlacht a chéile
 • A bheith bródúil as gach a ndéanaimid, as ár bhféiniúlacht agus as gach a gcruthaimíd

www.rte.ie/about/ie