Mar a Reáchtáiltear RTÉ

Bord RTÉ

Is é Bord RTÉ údarás rialaithe RTÉ agus tháinig sé in áit Údarás RTÉ a bhí ann roimhe seo tar éis achtú an Achta Craolacháin i 2009.

Ceaptar seisear comhalta boird ar ainmniúchán an Aire; molann an Comhchoiste Oireachtais um Chumarsáid, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha ceathrar comhalta don Aire; is comhalta ex-officio é Príomh-Stiúrthóir RTÉ; agus ceaptar comhalta amháin d’fhoireann RTÉ tar éis toghcháin.

Noel Curran, Príomh-Stiúrthóir

Ceapadh Noel mar Phríomh-Stiúrthóir ar RTÉ le héifeacht
ón 1 Feabhra 2011. Tá céim sa Chumarsáid ag Noel ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU ), áit a ndearna sé obair thaighde
shonrach ar shaincheisteanna beartais chraoltóireachta. Tar éis dó DCU a fhágáil, d’oibrigh sé mar iriseoir gnó sular ceapadh é ina Eagarthóir Nuachta ar an iris Business and Finance. In 1992 d’fhág Noel Business and Finance le dul ag obair ar chlár eacnamíochta agus gnó Marketplace de chuid RTÉ. Tar éis dó oiliúint a fháil mar Léiritheoir Teilifíse, bhí Noel freagrach as cuid de na léirithe beo is mó sna rannáin Cúrsaí Reatha agus Siamsaíochta. In 2000, d’fhág sé RTÉ le bheith ina Stiúrthóir ar chuideachta léirithe neamhspleách. D’fhill sé leis an bpost mar Eagarthóir ar Chúrsaí Reatha a thógáil áit a raibh sé freagrach as seoladh na sraithe Prime Time Investigates. In 2003 ceapadh Noel mar Bhainisteoir Stiúrtha Teilifíse, an Rannán is mó in RTÉ agus é freagrach as an aschur teilifíse go léir ar RTÉ One agus RTÉ Two, agus as ioncam
tráchtála agus idirbheartaíochtaí do chearta spóirt. D’fhan Noel mar Bhainisteoir Stiúrtha Teilifíse go dtí 2010.

Cód Iompair Ghnó do Chomhaltaí Boird RTÉ - Cliceáil anseo

An Coiste Iniúchta agus Riosca: Téarmaí Tagartha - Cliceáil anseo

Naisc Ghaolmhara

www.rte.ie/about/ie