Mar a Reáchtáiltear RTÉ

Feidhmeannas RTÉ

Tá Bord Feidhmeannais RTÉ freagrach as RTÉ a reáchtáil ó lá go lá agus is é an Príomh-Stiúrthóir, Dee Forbes, Cathaoirleach an Bhoird.

Tá an Bord comhdhéanta de na Stiúrthóirí Bainistíochta Teilifíse, Raidió, Nuachta, Digiteach, na Forbartha Corparáidí; an Príomh-Oifigeach Airgeadais, Stiúrthóir Tráchtála an Ghrúpa agus an Príomh-Oifigeach Teicneolaíochta.

Comhaltaí Bhord Feidhmeannais RTÉ

Dee Forbes, Príomh-Stiúrthóir

Brian Dalton, Stiúrthóir Bainistíochta na Forbartha Corparáidí

Thosaigh Brian ag obair le RTÉ mar Bhainisteoir Stiúrtha,
Forbairt Chorparáideach i Márta 2009. Tá Máistreacht sa Bhainistíocht aige ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Sular thosaigh sé ag obair le RTÉ bhí poist mar stiúrthóir sinsearach ag Brian i bhfeidhmeanna Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna. D’oibrigh sé go príomha i gcuideachtaí ilnáisiúnta ar nós GE, Intel, Becton Dickinson agus níos deireanaí i Seirbhísí Airgeadais a bhain go príomha le bainistíocht athraithe i gcomhthéacs cumasc agus éadálacha.

Múirne Laffan, Stiúrthóir Bainistíochta, Digiteach
Ceapadh Múirne Laffan ina Stiúrthóir Bainistíochta ar rannóg nua RTÉ Digiteach i mí Deireadh Fómhair 2011.
I mBaile Átha Cliath a rugadh Múirne a bhfuil céim aici ón gColáiste Margaíochta in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Chuir sí tús lena saol oibre i gcúrsaí fógraíochta i Londain sular thosaigh sí le McCann-Erickson Worldwide (Nua-Eabhrac) sa bhliain 1991. Bhí sí ar dhuine de bhunaitheoirí McCann Interactive sa bhliain 1994 d'fhonn gnó idirghníomhaíochta agus gnó an ghréasáin domhanda a tharraing chuig cliaint McCann's sna Stáit Aontaithe. Bhí Múirne freisin ar dhuine den mheitheal ceannródaíochta a chruthaigh Universal McCann, áit a raibh sí i bpost an Leas-Uachtaráin Shinsearaigh, Stiúrthóir Cliant ar fud an Domhain.
D'fhill Múirne go hÉirinn sa bhliain 2001 ag obair le RTÉ, ina Príomh-Stiúrthóir ar RTÉ Commercial Enterprises Limited agus ina dhiaidh sin ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Fhoilsitheoireacht RTÉ.

Willie O'Reilly, Stiúrthóir Tráchtála an Ghrúpa
Thosaigh Willie O'Reilly le RTÉ mar Stiúrthóir Tráchtála an Ghrúpa i mí Eanáir 2012. Céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath é Willie a thosaigh in RTÉ ina léiritheoir sa bhliain 1980 agus a bhí níos mó ná deich mbliana ina Léiritheoir Feidhmiúcháin ar The Gerry Ryan Show ar RTÉ 2fm.
Bhí Willie ina Phríomhfheidhmeannach ar Today FM ón mbliain 1999 go dtí an bhliain 2011, áit a raibh sé freagrach as ardú ar an lucht éisteachta agus ar ioncam a thabhairt i gcrích le linn dó Today FM a bhunú mar bhranda láidir i measc na meán cumarsáide in Éirinn. Le linn an ama sin, rinne sé bainistíocht i ndáil le hathrú úinéireachta ó úinéirí príobháideacha go dtí Scottish Radio Holdings, go dtí Emap Plc agus anois go dtí Communicorp Ltd.

Ina Uachtarán dó ar Institiúid na Stiúrthóirí bhí sé gníomhach maidir leis an Institiúid a chur chun tosaigh maidir le hoideachas do stiúrthóirí. Cháiligh sé le gairid ina Stiúrthóir Cairte.

Bhí Willie ina chomhalta boird ar Fheidhmeannas na Seirbhíse Sláinte 2009/ 2010 agus ina chomhalta do Choiste Iniúchta na heagraíochta. Rinne sé fónamh freisin ina Chathaoirleach ar Chraoltóirí Neamhspleácha na hÉireann (IBI), an eagraíocht ionadaíochta do stáisiúin raidió neamhspleácha na hÉireann.

Richard Waghorn, Príomh-Oifigeach Teicneolaíochta
Thosaigh Richard le RTÉ ina Phríomh-Oifigeach Teicneolaíochta i mí Feabhra 2012. Tá céim MBA ag Richard ó Henley Management College agus is céimí den University of Leeds é.
Bhí Richard ina Phríomhoifigeach Teicneolaíochta idir na blianta 2009 agus 2011 leis an South African Broadcasting Corporation. Roimhe sin, chaith Richard ceithre bliana ina Stiúrthóir Dáiliúcháin leis an BBC agus é i mbun ceannródaíochta maidir leis an athrú go dtí córais dhigiteacha a chur i bhfeidhm. D'oibrigh sé ar fud réimsí éagsúla leis an BBC, straitéis, meáin nua, dáiliúchán agus léiriú raidió ina measc.
Bhí Richard ina Stiúrthóir Boird ag Freesat agus ina bhainisteoir tionscadail maidir le seoladh Freeview sa Ríocht Aontaithe sa bhliain 2002.

www.rte.ie/about/ie